Jäta menüü vahele

Kalevi jalaväepataljon lihvis laskelaagris oma tegevusi

Kalevi jalaväepataljon korraldas 2.-6. aprillini kaitseväe keskpolügoonil laskelaagri, mis aitas sealsetel võitlejatel kinnistada allüksuse kursusel omandatud teadmisi.

„Laskeharjutused olid korraldatud põhimõttel, et sõdurid saaksid teha ühes õppekohas mitu sooritust. See aitas neil kõrvaldada tehtud vigu, lihvida paremaks oma tegevusi ja tõsta enesekindlust,“ ütles laskeharjutuse läbiviija kapten Rene Koger Kalevi jalaväepataljonist.

Laskelaagri jooksul viidi jao ja rühma tasandil läbi erinevad kompleksharjutusi. Jagude tasemel harjutati kiirkaitset, rünnakut ja varitsusvastaseid tegevusi, rühmade koosseisus aga kaitset ning rünnakut. Tegevusi jagus nii päevasesse kui piiratud nähtavusega aega.

Laskmisi toetasid oma tegevustega Kalevi jalaväepataljoni miinipilduja- ja pioneerirühm ning Kaitseväe Akadeemia põhikursuse kadetid, kes said praktilise kogemuse lahinglaskmiste planeerimisest ja elluviimisest. Kokku osales õppusel kokku ligi 400 kaitseväelast.

„On olnud huvitav. Alguses oli harjumatu, kuna avatud maastikul on harjutused midagi muud, kui lasketiirus. Rühma drillid ja manöövrid tavapärasest suurema koosseisuga on põnevad. Lisaks on ilm olnud hea ja kevadine,“ ütles Kalevi jalaväepataljoni jalaväekompanii 1. rühma 2. jao jaoülem Maru Vaher.

Peale laskelaagri läbimist on Kalevi jalaväepataljoni allüksused valmis osalema kompanii ja pataljoni tasemel lahinglaskmistel.

Diviisi 1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljoni ülesanne on välja õpetada lahinguvõimelisi mehhaniseeritud reserv manööver- ja toetusüksusi.

Fotod

Keri üles