Jäta menüü vahele

Kalevi jalaväepataljon on Kevadtormi lahinguteks valmis

Kalevi jalaväepataljoni võitlejatel möödus Kevadtormi teine päev erinevate laskeharjutustega Sirgala harjutusväljal, kus harjutati laskmist automaatrelvadest, raskekuulipildujatest, miinipildujatest ja tankitõrje relvadest.

“Peamine eesmärk oli saavutada esmane lahinguvõime. Tegime värskendava õppe nendele, kes opereerivad eeskätt relvadega: kuulipildurid, tankitõrjurid, miinipildurid. Võib julgelt öelda, et oleme lahingu- ja võitlusvõimelised,” ütles 1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljoni ülem major Argo Sibul. Nüüd ootavad pataljoni ees tegevused lahingualal.

Eesmärkide täitmist kinnitas ka miinipildujate rühmaülem lipnik Sixten Mägi. “Võin öelda, et Kalevi jalaväepataljoni miinitõrje rühm on lahinguks valmis. Oli näha, et motivatsiooni ja tahet on. Laskmised kujunesid väga meeleolukaks,” ütles lipnik Mägi, kelle juhtimisel mõnikümmend reservväelast 120-millimeetrise kaliibriga miinipildujast 600-meetri kaugusel asuvat sihtmärki lasid.

Sirgala harjutusväljakul lasti ka tankitõrjerelvast Carl-Gustav, automaatrelvast R-20 ja 12,7-millimeetrise kaliibriga raskekuulipildujast Browning M2. Sihtmärgid seati 100 kuni 500 meetri kaugusele. ” Browninguga on ikka hea lasta. Meie relvadest teeb kõige suuremat pauku, kui välja arvata Carl-Gustav. Ja tal on kõige rohkem moona ka peal, saab kõvasti korraga lasta,” ütles Kalevi jalaväepataljoni soomukisihtur nooremseersant Egert Moora, kelle sõnul on relvast laskmise jaoks tarvis eelkõige stabiilset kätt ja teravat silma. “Peegelsihikust on vaja õiget kaugust vaadata, ülejäänu teeb relv ise ära,” lisas nooremseersant Moora.

Lisaks läbisid reservväelased ka laskeoskustesti, mille edukal sooritamisel pääseb võitleja kevadtormi lõpus toimuvale lahinglaskmistele. “Selle testi läbimine näitab, et sõdur suudab ohutult relvaga lasta, liikuda ja saab ka sihtmärgile pihta. See on eeldus, et lahinglaskmistel saaks osaleda,” ütles major Sibul.

Laskmiste läbiviija kapten Aleksei Gussev ütles, et kuigi mõnel reservistil on ajateenistusest möödas üle viie aasta, said kõik oma ülesannetega laitmatult hakkama. Kõik testi sooritanud reservväelased pääsesid lahinglaskmistele. “Mehed olid väga tublid, midagi ei ole öelda. Nii ohutustehniliselt, kui ka soorituse poole pealt,” ütles kapten Gussev.

Kalevi jalaväepataljon on Eesti maaväe 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv jalaväepataljon, mille ülesanne on välja õpetada lahinguvõimelisi mehhaniseeritud reserv manööver- ja toetusüksusi. Laskmised toimusid õppuse Kevadtorm 2023 raames.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlasriikide sõdurid. Esmakordselt juhib õppust eelmisel aastal loodud diviis.

Fotod

Keri üles