Jäta menüü vahele

Kevadtorm kaasab õppusele tsiviilhaigla ja kiirabi

Kaitseväe ühendatud õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülema kolonelleitnant Ahti Varblase sõnul korraldavad nad kolm päeva kestva meditsiiniõppuse sooviga proovida evakuatsiooniketi toimimist tsiviilhaiglani välja.

„Õppus ei lõpe haigla ukse ees, vaid ka haiglas sees toimub kõikide traumahaigete käsitlemine vastavalt traumahaigete reeglitele,“ ütles kolonelleitnant Varblane. „Lisaks mängime õppusel läbi erinevad masskannatanutega situatsioonid, kus osaleb täiendava ressursina kiirabi.“

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna juhataja Kuido Nõmme sõnul on kliinikumi osalemisel kaitseväe õppusel mitu eesmärki. „Soovime kaitseväele pakkuda lõpp-punkti, kuhu vigastatud, haigestunud ja haavatud sõdurid evakueerida,“ ütles ta. „Samaaegselt saame ise harjutada toimimist masskannatanutega situatsioonis ning raskete sõjavigastatute käsitlemist.“

Kolonelleitnant Varblane lisas, et sedavõrd põhjalikult pole nad varasematel Kevadtormidel meditsiiniõppust korraldanud. „Erakordne on asjaolu, et suurõppusele on ühe korraga kaasatud nii kiirabi, haigla kui päästemeeskond. Ma ei kahtle, et kõik osalevad asutused on iseseisvaks tööks tasemel ja valmis, kuid Kevadtorm on ka meditsiinis ennekõike üksuste vahelise koostöö harjutamiseks, olgu selleks siis haigete üleandmine, informatsiooni vahetamine või töö üksteisega ja üksteise alluvuses.“

Õppuse ajal pühapäevast teisipäevani jätkub kliinikumi erakorralise meditsiini osakonnas igapäevane töö. Õppus toimub selleks eraldatud ruumides ja tööl on täiendav personal.

Kevadtorm kestab Lõuna- ja Kagu-Eestis 20. maini, õppuse lõpurivistus on 19. mail Ridali lennuväljal.

Keri üles