Jäta menüü vahele

Kevadtorm viis kokku Põhja maakaitseringkonna ja Eesti raudtee

Õppuse Kevadtorm raames harjutas Põhja maakaitseringkond koostöös Elroniga Aegviidus lahingkannatanute transporti.

„Lahingkannatanute käsitlemisel on vaja tagada logistilise ahela kiirus, kuna tegemist on elupäästva abiga,“ ütles Põhja maakaitseringkonna arst kapten Jüri Teras. „Koos Eesti raudtee ja Elroni abiga saime kinnitust, et rongidel on võimalik lahingkannatanuid kiirelt ja suurel hulgal transportida.“

Kaitseväe ja Kaitseliidu meditsiinivaldkonna reservväelased ning kaitseliitlased tõestasid oma kõrget motivatsiooni ja pädevust aitama lahingkannatanuid. Vajadusel tagab riiklik transpordivõrgustik ning koostöö ettevõtetega võimaluse transportida lahingkannatanuid kiiremini ja suuremal hulgal.

„Elronil on riigikaitse alal üsna tihe koostöö erinevate üksustega ning oleme hea meelega nõus ka edaspidi ühiseid harjutusi läbi viima,“ ütles instruktorvedurijuht Oliver Kuks. Harjutusel osalenud vedurijuhi Rauno Stammi sõnul sujus koostöö hästi ning hea oli pakkuda võimalust taolise harjutuse läbiviimiseks.

Meditsiinivõimekus ja suurõnnetuste lahendamine on olnud õppuse Kevadtorm 23 esimese nädala üheks fookusteemaks. Õppusel osalejad on läbinud täiendõppe, harjutanud tegevusi meditsiiniõppusel Tervex ning teinud koostööd tsiviilhaiglatega.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlasriikide sõdurid. Esmakordselt juhib õppust eelmisel aastal loodud diviis.

Keri üles