Jäta menüü vahele

Kevadtormi aktiivne faas lõppes kaitselahingutega kaevikuliinidel

Õppuse Kevadtormi õppelahingute faas lõppes täna kaitselahingutega kindlustatud positsioonidel, kus diviisi 1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljoni C-kompanii ülesanne oli tõrjuda pioneeride ja õhutõrje kahurite toel vastase mehhaniseeritud üksuste rünnakuid.

„Nagu kõige värskem info sõja kohta meil Ukrainas näitab, siis me ei saa üle ega ümber kaevikutest. Kaevik tagab meile hukukindluse ja pakub elupaika sõduritele,“ ütles Kalevi jalaväepataljoni C-kompanii reservväelasest kompaniveebel nooremveebel Ken-Timo Rannaste.

Õppuse stsenaariumi järgi asusid kaitseväe keskpolügoonil ettevalmistatud kaitsepositsioonidel vastast tõrjuma Kalevi jalaväepataljoni võitlejad, kus vastane kasutas kõiki mehhaniseeritud üksuse eeliseid.

„Õppus on olnud kindlasti huvitav ning pakkunud erinevaid situatsioone, mida meil tuli lahendada. Loodetavasti on sõduritele õppus meeldinud,“ ütles Kalevi jalaväepataljoni ülem major Argo Sibul, kelle sõnul olid umbes pooled tema üksuse võitlejatest reservväelased.

Major Sibula sõnul ei ole reservväelastel sõjapidamisoskused meelest ära läinud. „Me lõpetame oma õppuse alles lahinglaskmistega, kus nad saavad reaalselt näidata neid samu oskuseid, mida me oleme neile aastaid tagasi õpetanud,“ ütles major Sibul.

„Mina tulin siia hea meelega, nägin vanu kamraade kellega sai varasemalt koostöö tehtud ja reservväelaste hulgas on ka neid inimesi, keda on eelnevatel aastatel on siis välja õpetatud. Neid on samamoodi hea siin uuesti näha,“ ütles nooremveebel Rannaste.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlasriikide sõdurid. Esmakordselt juhib õppust eelmisel aastal loodud diviis.

Fotod

Keri üles