Jäta menüü vahele

Kevadtormi tsiviil-sõjalise koostöö projektid toetavad kohalikku kogukonda

Õppusel Kevadtorm on 2. jalaväebrigaadi pioneeripataljon Lääne-Eestis korrastanud kuus olulist objekti, mis valiti välja läbi kohalike omavalitsuste soovituste ja koostöö.

Hiiumaal Jõeranna külas taastati 10. – 14. maini kaitseväelaste poolt vana sild ja puhastati võsastunud rada, mis ühendab küla kahte osa. Varem olid külaosad lahutatud, kuna veekogu ületamiseks rajatud sild oli amortiseerunud ja selleni viiv jalgrada kasutuse tõttu võsastunud. Projekti käigus tehti korda nii sild kui ka rada, et kohalikel oleks mugav ja turvaline külas liikuda.

Reservväelasest tsiviil-sõjalise koostöö ohvitser leitnant Tanel Pedaru märkis, et kohalikud elanikud olid projektist väga positiivselt meelestatud. „Nad tulid ise uudistama ja laenasid meile lisa kütusekanistreid, et saaksime kiiremini koppa tankida,“ ütles leitnant Pedaru. „Ma usun, et Kevadtormi õppus Hiiumaal jääb veel aastateks kohalike inimeste mällu.“

Saarde vallas Metsääre-Tõitoja teele paigaldatakse 14. – 15. mail ligi 6 kilomeetrit uut teekatet. 14. mail renoveeriti Häädemeestel kalmistu sild, lisaks vahetati Side tänaval välja amortiseerunud paneel ning rajati truubiga ülekäik. Põhja-Pärnumaal Tootsis siluti vana raudtee tamm, et seda oleks jalgsi mugavam ületada.

„Olen rahul kõikide tasanditega, kes koostööga seotud on. Meie jaoks algas see koostööprojekt juba möödunud aasta lõpus, mil kaitseväe poolt kaardistati erinevaid objekte,“ ütles Põhja-Pärnumaa majandusvaldkonna abivallavanem Marko Šorin. „Tahaksin kiita kohal käinud tegijaid, kes hoidsid mind asjade käiguga väga hästi kursis. Käisin ka ise päeva jooksul mitmel korral töödega tutvumas. Igati kiitvad hinnangud – nii üksuse kommunikatsiooni, aga ka tööde kvaliteedi vaatest. Tänu kaitseväelastele saame jätkata vallavalitsuse plaanidega kergliiklustee rajamisel, kasutades Tootsis olevat vana raudteesilda.“

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mida juhib Eesti diviis. Õppuse käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased ja liitlasriikide sõdurid, kokku ligikaudu 14 000 võitlejat.

Fotod

Keri üles