Jäta menüü vahele

Kevadtormil peetud Pärnu linnalahingul harjutati objektikaitset

Täna, 15. mail toimus Pärnus linnalahingu harjutus, mille käigus Kevadtormil osalevad reservväelased ja kaitseliitlased harjutasid üheskoos liitlastega sadama-ala kaitsmist.

Õppusesse Kevadtorm on integreeritud erinevaid hübriidohte, et luua reaalsele ohuolukorrale võimalikult lähedasi väljakutseid ning õppida neid koostöös liitlastega lahendama. „Meie vaatest oli tänase harjutuse eesmärk luua õpikeskkond, kus vastaspool oli käivitanud hübriidoperatsiooni, mille käigus kogunes sadamasse vastast toetavate meeleavaldajate huvigrupp,“ ütles kaitseliitlane kapten Andres Järve. „Kaitseliitlased ja taanlased käitusid professionaalselt ja said oma ülesandega hakkama. Samuti tuvastasime õpikohti, mida õppusel osalejad saavad edukalt edasises väljaõppes kasutada.“

Kevadtormi harjutuse stsenaariumi kohaselt leidis 15. mai varahommikul Pärnus Ülejõe lähistel aset meeleavaldus ning seejärel vastaspoole dessant. Samas piirkonnas harjutamas olnud kaitseliitlaste ülesandeks oli võimalike ohtude õigeaegne avastamine ning nendele reageerimine. Jätkuharjutusena viidi piirkonna tehasehoones läbi linnalahingu harjutus, kus põhirõhk oli objektikaitsel ja hoone puhastamisel vastase üksusest. Harjutustest võtsid osa Kevadtormil osaleva NATO lahingugrupi liitlased, kes tugevdasid Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna üksuseid.

„Õppelahingus oli meie eesmärk linnaruumi- ja objektikaitse, sealhulgas patrullreidid kogu vastutusalas koostöös taanlastega, kellele pakkusime tuge õhuvaatluses ja kiirreageerimises vastavalt tekkinud olukorrale,“ ütles Kaitseliidu Pärnumaa maleva Pärnu linnakaitserühma jaoülem seersant Pirko Palu. „Oma üksused paigutasime objektikaitsel vastavalt eelnevalt kogutud infole ja peamine eesmärk õnnestus täita.“

Harjutusel osalesid ka Kaitseliidu Põhja maakaitseringkonna maakaitsepataljoni reservüksused, kelle ülesanneteks on Kevadtormil olnud Pärnumaal erinevate objektide hõivamine, väekaitse läbiviimine, patrullimine ning kontroll-läbilaskepunktide rajamine. Kaitseväelased ja kaitseliitlased harjutavad Kevadtormi ajal koos liitlastega Eesti kaitsmist just seal, kus kaitstavad elanikud ise elavad.

„Meie ülesandeks oli koos kaitseliitlastega tänases õppelahingus Pärnu sadamat kaitsta, millega saime koostöös hästi hakkama,“ ütles Taani kuningliku õhuväe seersant Trier. „Meile on väga oluline saada eri kogemusi erinevatel maastikel ja Eesti on selleks väga hea võimalus. Peale õppuse on meil tekkinud positiivseid kokkupuuteid kaitseliitlastega, samuti on kohalikud elanikud pakkunud meile süüa ja ka muidu abiks olnud.“

Maakaitse on lahutamatu osa Eesti riigikaitsesüsteemist ja oluline komponent riigi julgeoleku tagamisel nii rahuajal kui ka kriiside ja konfliktide korral. Maakaitse on kohustatud toetama sisejulgeolekut ja riigi juhtimist, koguma informatsiooni vastaspoolte tegevuse kohta ning toetama kaitseväe formeerimist.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mida juhib Eesti diviis. Õppuse käigus harjutatakse nii sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui liitlasriikide sõdurid. Õppusel osaleb kokku ligikaudu 14 000 võitlejat.

Kevadtorm 2024 kuulub NATO õppuste seeria Steadfast Defender 2024 raamistikku, ehk on üks Steadfast Defenderi osaõppustest. Steadfast Defender 2024 on suurim NATO õppus aastakümnete jooksul. Seal osaleb poole aasta jooksul, alates jaanuarist kuni juulini 2024 ligi 90 000 osalejat kõigist 32-st liikmesriigist. Õppuse laiemaks raamistikuks on kinnitatud NATO regionaalsed kaitseplaanid.

Fotod

Keri üles