Jäta menüü vahele

Kindralmajor Palm kohtus Ameerika kolleegiga

Täna, 9. veebruaril kohtus kaitseväe diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm Ameerika Ühendriikide 1. jalaväediviisi ülema kindralmajor John V. Meyeriga.

“Diviiside sünniaeg on ajalooliselt sarnane, ulatudes Esimese maailmasõja perioodi. Edasine arengulugu on olnud väga erinev, kaitseväe diviis taasloodi alles 2022. aastal.  Kaitseväe diviis peab oma arengu läbi tegema oluliselt kiirema tempoga, olles samal ajal pidevalt valmis vajadusel Eestit kaitsma. Hea on see, et saame koos USA kolleegidega harjutada Eesti, Euroopa ja NATO kaitsmist.  Koostöö toimub inimeste vahel ja meie sidemed Ameerika Ühendriikide 1. jalaväediviisiga on lühikese ajaga tugevnenud nii inimlikul kui professionaalsel tasandil, “ ütles kindralmajor Veiko- Vello Palm.

“Diviiside partnerlus tugevdab pühendumust kaitsta meie ühiseid väärtusi, annab võimaluse õppida meie riikide ajalugu ja loob kestvaid sõprussidemeid  ,” ütles kindralmajor Meyer.

Kaitseväe diviis osales 2023. aasta augustis USA 1. jalaväediviisi õppusesarja Warfighter staabiharjutusel Fort Rileys, kus mõlemad diviisid said harjutada üksuste tegevuste planeerimist USA viienda korpuse raamistikus. Kaitseväe diviis jätkab USA maaväe õppeprogrammi Warfighter läbimist ka 2024. aastal, otsustav õppuse hindamismoodul toimub sel kevadel.

Nii Ameerika Ühendriikide kui ka Eesti diviisi juured ulatuvad tagasi 1917. aastasse. 1. jalaväediviis on Kansase osariigis Fort Riley linnakus baseeruv Ameerika Ühendriikide maaväediviis, mis on USA vanim järjepidevalt tegutsenud väeüksus, olles teenistuses katkematult alates selle loomisest 1917. aastal Esimese maailmasõja ajal.

Kaitseväe diviis täidab Eesti sõjalises kaitses kahte peamist eesmärki – seob omavahel maakaitseringkondade, brigaadide ja teiste väeliikide lahingud ning on ühenduslüli liitlaste ja nende sõjaliste võimete vahel. Diviisi põhiülesanne on oma vastutusalas planeerida ja teostada sõjalisi operatsioone koosseisus olevate ja ajutiselt allutatud üksustega, sealhulgas välisriigi relvajõudude üksustega. Diviisi tegevuspiirkond hõlmab kogu Eesti territooriumi.

Keri üles