Jäta menüü vahele

Kirde maakaitseringkonnas algab õppuse Ussisõnad aktiivsem faas

Täna, 15. septembril saabub õppusele Ussisõnad Kirde maakaitseringkonna reakoosseis, kelle formeerimise järel algab õppuse aktiivsem faas.

„Juhtivkoosseis, kes formeeriti kaks päeva tagasi, on teinud lühikese aja jooksul väga head tööd. Suur tänu neile selle eest,“ ütles Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. „Ma olen kindel, et reservväelased tulevad õppusele mõttega, et iga treeningpäev on puhas kuld, millest võtta maksimum iseenda ja oma üksuse jaoks. Vaid sellise suhtumisega oma töösse võime ühel hetkel liigutada mägesid.“

Kirde maakaitseringkonna jaoks on proovikiviks formeerimine maastikul, mida pole varem sellises mahus tehtud.

“Kogu logistika tuleb ülesse ehitada lühikese aja jooksul. Peame kindlustama varustuse tagamise ja ladude toimimise kogu õppuse vältel,“ ütles Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva tagalaülem major Andres Blank. „Formeerimine ja lahkformeerimine on vaid osa kogu logistikute tööst. Süsteemi käigus hoidmine eeldab, et koostööd teeksid kõik üksused. Suur tänu kõikidele sihtüksustele, ringkonna vabatahtlikele, tagalakompaniile, Naiskodukaitsele, kodutütardele ja noorkotkastele.”

Kümnepäevase õppuse ajal on tegevused jaotatud kolme faasi. Õppuse esimeses faasis formeeriti üksuste juhtivkoosseis ja tuletati meelde ajateenistuses omandatud baasteadmised. Täna koguneb üksuste reakooseis, mille järel alustatakse värskendusõppega. Õppus kulmineerub formeeritud ja väljaõpetatud üksuste koostööharjutusega Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru malevate vastutusalas, kus harjutatakse erinevaid taktikalisi ülesandeid.

Õppusele kutsutud maakaitseüksuste liikmetel on võimalus astuda Kaitseliidu liikmeks, et olla rohkem kaasatud oma üksuse tegevustesse ja hoida väljaõppetaset kõrgel.

Õppus Ussisõnad on Eesti ajaloo suurima reservväelaste väljaõpetamisele keskenduv õppekogunemine. Kuue nädala jooksul oodatakse õppusele ligi 10 000 reservväelast, kes määrati 2022. aasta jooksul maakaitseüksuste koosseisu. Õppus Ussisõnad kestab 28. augustist kuni 8. oktoobrini.

FOTOD 

Keri üles