Jäta menüü vahele

Koroonaviirusest tingitud muudatused kaitseväe tegevuses

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi korraldusel jäävad ajateenijad koroonaviiruse kaitseväe üksustesse jõudmise riski vähendamiseks väeosadesse esialgu kuni 26. märtsini. Siis hinnatakse olukorda uuesti ning otsustatakse edasine tegevus. Ajateenijatele on tagatud kasarmukoht, kohapealne toitlustus ja meditsiiniline toetus.

Väljaloale lubatakse vaid erandjuhul, kui see on põhjendatud. Kõik külastuspäevad väeosadesse on hetkeseisuga tühistatud, olukorda ja külastuspäevade võimalikku lubamist hinnatakse vastavalt olukorra arengule. Hetkeseisuga jätkub üksuste igapäevane väljaõpe plaanipäraselt.

Kaitseväe juhataja korraldusel on tühistatud märtsikuusse planeeritud õppekogunemised. Aprillikuu õppekogunemiste osas tehakse otsus hiljem selleks hetkeks teadaoleva info põhjal. Õppuse Kevadtorm ettevalmistamine jätkub hetkel plaanikohaselt. Välisoperatsioonide jätkamisel ja mehitamisel ei ole hetkel plaanis muudatusi teha, kõik rotatsioonid jätkuvad ettenähtud ajakava kohaselt.

Tegevväelaste üldist väeosadesse jätmist ei peeta praegusel hetkel otstarbekaks. Erinevalt ajateenijatest ei ole kõigile tegevväelastele väeosades tagatud kasarmukohta ega toitlustust. Küll aga rakendatakse rida muid meetmeid, et takistada viiruse levikut. Näiteks piiratakse väljaspool väljaõppeaega ajateenijatega kokku puutuvate tegevväelaste arvu.

Lisaks on kaitsevägi piiranud tegevväelaste liikumisi välismaale ja on vaadanud kriitiliselt üle välislähetuste vajadused ja eesmärgid ning kaitseväelastel on keelatud minna lähetustesse riskipiirkondadesse- ja riikidesse. Kõik riskipiirkondadest saabujad jäävad kontrollperioodiks võimalusel kodusele tööle. Samuti suunatakse võimalusel ennetava meetmena kodutööle kaitseväelased, kes on viibinud riikides, millised ei ole nimetatud riskipiirkonnaks, kuid on seal puutunud kokku riskipiirkonnast saabunud inimestega.

Struktuuriüksuste ülemad on kohustatud tegema iga Eesti sisese ürituse osas otsuse ürituse toimumise või ärajätmise kohta. Kui üritusele on kutsutud osalejaid väljastpoolt kaitseväge, on üksuste ülemal õigus need tühistada või kasutada kaugtöö vahendeid. Need üritused, mis muutuvad avalikeks üritusteks, kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega.

16. märtsist on kaitseväe akadeemia ja Balti kaitsekolledž distantsõppel. Täpsemat informatsiooni õppuritele jagavad õppeasutused.

Keri üles