Jäta menüü vahele

Küberväejuhatus tähistab oma esimest aastapäeva

„Oleme hästi hakkama saanud, kuna suutsime täita esimese aasta peamise eesmärgi – ühendada peastaabi üks osakondadest ning staabi- ja sidepataljon nii, et ülesannete täitmise kvaliteet ei langenud,“ ütles küberväejuhatuse ülem kolonel Andres Hairk.

Üheks sääraseks proovikiviks oli tänavune Kevadtorm, kus küberväejuhatus osutas abi juhtimistoetuse näol. Lisaks on küberväejuhatus teinud aasta vältel koostööd erinevate liitlasriikidega kaitseministeeriumi valitsemisala küberruumi kaitsmisel.

Samuti tagas küberväejuhatuse küberharjutusvälja meeskond virtuaalse keskkonna NATO küberkaitse keskusele, luues eelduse maailma suurima küberkaitse õppuse Locked Shields õnnestumiseks.

„Oleme jõudsasti värvanud juurde uusi inimesi nii tsiviilühiskonnast kui ka oma ajateenijate hulgast, kes on avaldanud soovi teenistusse jääda,“ lisas kolonel Hairk aastat kokku võttes.

Järgmistel aastatel soovib küberväejuhatuse ülem parandada veelgi koostööd nii liitlastega kui siseriiklikult parema olukorrateadlikkuse saavutamiseks valitsemisala küberruumis.

„Selleks plaanime kaasata senisest rohkem ajateenijaid väejuhatuse ülesannete täitmiseks küberruumis,“ ütles kolonel Andres Hairk.

2018. aasta 1. augustil tööd alustanud küberväejuhatus (KÜVJ) koondab endas kaitseministeeriumi valitsemisala küberalast kompetentsi. Väejuhatuse ülesanneteks on operatsioonide korraldamine küberruumis, kaitseministeeriumi valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamine, valitsemisala küberturbe ja kaitseväe peastaabi töökeskkonna tagamine, sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ning formeerimise korraldamine, küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamise juhtimine ning koordineerimine, kaitseväe teavitustöö toetamine ja tagamine ning infooperatsioonide korraldamine.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59526 

Keri üles