Jäta menüü vahele

Küberväejuhatuse ajateenijad panevad laskelaagris oma oskused proovile

Täna algas Nursipalu ja Sirgala harjutusväljadel ligi kaks nädalat kestev laskelaager, kus küberväejuhatuse ajateenijad harjutavad lahingumoona kasutades üksuste koostegevust ja panevad oma oskused proovile erinevates lahinguliikides.

Eile suundus üle 200 küberväejuhatuse ajateenija ja tegevväelase Nursipalu harjutusväljale laskelaagrisse, et harjutada lahinguülesannete täitmist maastikul ja hoonestatud alal lahingumoonaga. Nädal hiljem jätkub laager Sirgala harjutusväljal.

„Oluline on, et üksuste ülemad saaks harjutada ning kogemuse erinevates lahingut matkivates situatsioonides nii reaalselt kui võimalik,“ ütles staabi- ja sidepataljoni ülem kolonelleitnant Priit Averkin. „Kuid kõik peavad järgima teraselt ohutustehnilisi nõudeid ja rahuaja piiranguid, samal ajal mitte kaotades nutikust ja lahinguväljal vajalikku agressiivsust.“

Lahinglaskmistel osalejad kinnistavad allüksuste kursustel õpitud oskusi taktikalises tegevuses rünnakul ja kaitsel nii päevasel kui öisel ajal. Harjutustel pannakse rõhku ka mitmesuguste erialade liikmete omavahelisele koostööle. Stsenaariumid matkivad taktikalisi olukordi, mis on iseloomulikud juhtimistoetust tagavatele üksustele. Näiteks harjutavad sõdurid tegutsemist varitsusse sattumisel, ala kontrollimist ja julgestamist, samuti kiirrünnakut ja -kaitset.

Laskelaagris osalevad küberväejuhatuse üksused liikusid rännakuga Nursipallu pühapäeva hommikul. 14. märtsil liiguvad küberväelased lahinglaskmistele Sirgalasse ning laager lõpeb 19. märtsil.

Keri üles