Jäta menüü vahele

Küberväejuhatuse veebel ulatas teatepulga järgmisele

Täna Filtri linnakus toimunud tseremoonial andis senine küberväejuhatuse veebel staabiveebel Meelis Piirsalu töökohustused üle staabiveebel Indrek Tomingale.

„Eesolevad aastad tõotavad tuua proovilepanekuid seoses kaitseväele lisanduvate võimetega, mis on vägagi seotud küberväejuhtuse panusega nende rakendamisel,“ ütles staabiveebel Tomingas. „Samuti pean suurimaks väljakutseks side- ja IT allohvitseride haridusmudeli kaasajastamist, mis peab käima ühte jalga kaitseväes hetkel korrastatava allohvitseride haridusmudeli uuendustega.“

Staabiveebel Tomingas lisas, et Meelis Piirsalu on olnud talle eeskujuks nii allohvitserina kui sportlasena ajateenistuse algusest peale. „Sõna otseses mõttes astun läbi oma teenistuse Meelise jalajälgedes ja tuleb tunnistada, et täna tunnen kurbust teda reservteenistusse saates,“ ütles staabiveebel Tomingas.

Staabiveebel Tomingas alustas kaitseväeteenistust 1997. aastal toonases üksik-sidepataljonis, kus jätkas ka tegevteenistust kuni 2006. aastani. Selle aja jooksul oli ta pataljonis nii rühmavanem kui S3 allohvitser ja kompaniiveebel. Seejärel jätkas ta teenistust maaväe staabi G6 side- ja infosüsteemide osakonna vanemallohvitserina ning hiljem Scoutspataljoni sideallohvitserina. Staabiveebel Tomingas on teeninud nii kaitseväe kui kaitseliidu peastaabis sideeriala vanemstaabiallohvitserina ning olnud staabi- ja sidepataljoni ja sidekooli veebel. Ta on teeninud Estcoy-9 koosseisus Afganistanis ning aastatel 2012–2015 väljaõppe allohvitserina välisteenistuses NATO IKT-grupi 1. NATO sidepataljonis Saksamaal. Alates 2020. aastast teenis ta küberväejuhatuse staabis teabehaldurina.

Staabiveebel Piirsalu alustas kaitseväeteenistust 1994. aastal ajateenijana üksik-sidepataljonis. Ta on õppinud kaitseväe lahingukoolis mitmesugustel kursustel ning teeninud eri ametikohtadel, muu hulgas ka maaväe staabis ning olnud nii staabi- ja sidepataljoni kui Scoutspataljoni veebel. Ta on teeninud kahel välisoperatsioonil Afganistanis. Edasi suundub Piirsalu tööle kaitseliidu küberkaitseüksuse instruktoriks.

FOTOD

Keri üles