Jäta menüü vahele

Küberväelased harjutasid üht keerulisimat lahinguliiki

Reedel, 19. aprillil lõppes Nursipalu harjutusväljal küberväejuhatuse staabi- ja tagalakompanii ajateenijate ja reservväelaste linnalahingu- ning lahinglaskelaager, kus võitlejad värskendasid teadmisi ja lasid esimest korda kompanii uutest relvadest.

„Tegevväelastel ja reservväelastel on möödas mitu aastat ajast, kui nad viimati jao koosseisus laskmistel osalesid, aga taktikalisi oskusi tuleb meelde tuletada. Kompanii sõjaline valmidus on kindlasti pärast laagrit paranenud,“ ütles staabi- ja tagalakompanii ülema abi leitnant Tanel Ladva. „Alustasime linnalahinguõpet nurkade avamise, tubade puhastamise, hoonele lähenemisega ning lõpetasime hoone hõivamise jao harjutusega. Laskmistel tutvustasime ka uusi relvi, mille oleme viimase aasta jooksul saanud.“

Ligi nädal kestnud laager algas lahinglaskeharjutustega ning jätkus jao väljaõppega, et võidelda hoonestatud alal, kus oluline on taktikaliste lahingutegevuste vilumus. Võitlejad võtsid välilaagris linnalahingu põhitõed detailideni lahti ning harjutasid kaitsvaid ja ründavaid tegevusi. Samuti kinnistasid meeskonna ja jao taseme oskusi. Esimest korda lasid küberväelased kompanii uutest relvadest: Negevi kuulipildujast ja Carl Gustav M4 tankitõrjerelvast.

Küberväejuhatuse staabi- ja tagalakompanii välilaagris osales kokkuligi 85 kompanii ajateenijat, reservväelast vabatahtliku õppekogunemise raames ja tegevväelast.

Fotod

Keri üles