Jäta menüü vahele

Küberväelased rajasid Kevadtormi juhtstaabile töökeskkonna

Küberväejuhatuse ja diviisi staabi-ja sidepataljoni võitlejad püstitasid õppuse Kevadtorm juhtstaabile töökeskkonda.

„Juhtstaabi töökeskkond on saavutanud täieliku valmisoleku õppusele Kevadtorm juhtimistoetuse tagamiseks,“ ütles  diviisi põhijuhtimispunkti staabikompanii ülem major Marko Saarela. „Kogu tegevus on läinud plaanipäraselt. Murekohti on küll olnud, aga erinevate spetsialistide koostööga on seni sujunud kõik hästi ja üksus on valmis täitma neile määratud ülesannet.“

Küberväejuhatuse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuse võitlejaile algas õppus Kevadtorm juba 25. aprillil kui asuti koos diviisi staabi- ja sidepataljoni staabikompaniiga püstitama õppuse juhtstaabi töökeskkonda väljaspool alalist paiknemisala.

Ülesande põhiraskust kandis staabi- ja sidepataljoni staabikompanii staabisiderühm, kelle ülesanne oli valmistada ette staabi töökeskkond. Töö hõlmas muu hulgas ruumide töökeskkonnaks seadmist, näiteks laudade ja toolide paigutamist, seejärel tuli tegeleda kaabeldamise ja võrguühenduste loomisega.

„Kõige suurem probleem tekkis kui avastasime, et kohaliku kilbi väljunditest ei toida kõiki osiseid vajaliku elektriühendustega ära. Võitlejad panid pead kokku ja leidsid lahenduse koostöös tsiviilteenusepakkujaga, kellelt saime vajalikku võimsust juurde,“ ütles staabisiderühma ülem aspirant Jan Üksik. „Suutsime tänu heale väljaõppele ja kogemustele ilusti graafikus püsida ning saime ka uute kogemuste võrra rikkamaks.“

Kevadtorm 2023 toimub 15. – 26. maini peamiselt Põhja-Eestis ning sellel osaleb ligi 14 000 Eesti ja liitlasriikide sõdurit. Õppusega kontrollib kaitsevägi lahinguplaanide sünkroniseeritust, juhtimistasandite vahelist koostööd ja üksuste valmisolekut lahinguülesannete täitmiseks. Esimest korda juhib õppust eelmisel aastal loodud diviis.

 

Keri üles