Jäta menüü vahele

Küberväelased täiendavad oskusi linnalahingu- ja laskelaagris

Esmaspäeval, 1. aprillil algas Rabasaare harjutusväljal ja kaitseväe keskpolügoonil ligi nädal kestev küberväejuhatuse linnalahingu- ja laskelaager, kus kinnistab üle 50 sõduri lahingumoona kasutades varem õpitud lahingutoiminguid ja täiendab oma oskusi linnalahingus.

Taktikaõppus hõlmab nii valgel kui pimedal ajal lahinglaskmisi, mis on viimane etapp ajateenistuse laskeväljaõppes ning linnalahinguõpet.

Õppusel harjutavad sõdurid muu hulgas allüksuste kursustel õpitud individuaalseid oskusi jao koosseisus taktikalises tegevuses. Näiteks varitsusse sattumisel ning kiirrünnakul ja –kaitsel ning kannatanute evakuatsiooni. Samuti õpivad nad linnaruumis tegutsedes end oma sõjaaja ülesannete täitmisel julgestama ning mitmesugustele ohtudele, näiteks miinid, droonid, varitsused, varjatud täpsustuli jms, reageerima. Laagris pannakse rõhku ka mitmesuguste erialade liikmete omavahelisele koostööle.

Stsenaariumid matkivad taktikalisi olukordi, mis on iseloomulikud juhtimistoetust tagavatele lahinguteenindusüksustele. Vastutegevusega toetavad laagrit diviisi 1. jalaväebrigaadi võitlejad.

Keri üles