Jäta menüü vahele

Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijad harjutasid lahingutegevust kompaniina

Kolmapäeval, 27. märtsil lõppes Võru maakonnas toimunud õppus Good Company, kus 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijad harjutasid kahe päeva vältel manööverkompaniina lahingutegevust.

„See on meie jaoks oluline õppus, sest nüüd on kaasatud kogu pataljoni erinevad erialaüksused, kes toetavad peamist jalaväeüksust ehk jalaväekompaniid. On alanud lõplik pataljoni kokkuharjutamise etapp, kus kõik on oma põhiõppe ära teinud ja me saame nad harjutada kokku üheks tervikuks,“ ütles Kuperjanovi jalaväepataljoni operatiivsektsiooni ülem major Toomas Rein.

Kuperjanovi jalaväepataljoni väljaõpe on jõudnud etappi, kus rühmakursus on lõppemas ning alustatakse kokku harjutamist kompaniina. Õppusele Good Company kaasati sel õppetsüklil esimest korda jalaväerühmi toetama Jõhvis väljaõppe saanud, kuid Kuperjanovi jalaväepataljoni koosseisu kuuluv tankitõrjerühm. Nii läbi harjutatud kaitselahingutes kui rünnakul toetasid jalaväelasi miinipildujad, pioneerid ning drooniüksus. Harjutusel osalevaid üksusi juhtisid ajateenijatest ülemad, kogudes sellega väärtuslikku juhtimiskogemust enne mais toimuvat õppust Kevadtorm.

Õppusel Good Company kaitselahinguteks kasutatud välikindlustused rajati möödunud nädalal koos 27. pioneeripataljoni rasketehnika rühmaga.

„Lisaks koostöö harjutamisele on õppuse eesmärgiks ka jalaväekompanii ülema treenimine, et ta harjuks toetuseks antud erialaüksustega tegutsema,“ ütles major Rein.

Diviisi 2. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv Kuperjanovi jalaväepataljon on üks kaitseväe suurimaid väljaõppeüksuseid. Pataljonis saavad väljaõppe 2. jalaväebrigaadi manööverpataljonide jalaväe-, miinipilduja- ja teistel lahingutoetuse ja lahinguteeninduse erialadel teenivad ohvitserid, allohvitserid ja sõdurid. Kuperjanovi jalaväepataljon asub Taara linnakus Võrus, kus tegutsevad veel brigaadi staabi- ja sidekompanii, lahingteeninduspataljon ning liitlaste jalaväepataljon. 

Galerii

Keri üles