Jäta menüü vahele

Kutsekooli õppurid saavad ajateenistuses läbida koolipraktika

Kaitsevägi ja Tallinna Tööstushariduskeskus sõlmisid kokkuleppe, mis võimaldab kooli IT-eriala õpilastel ainepraktika läbida koos ajateenistusega küberväejuhatuses.

„Tegemist on projektiga kus kõigepealt õpilased ise, kes on sellest väga huvitatud, saaksid ühildada kaks asja: tulla praktikale meie kooli ja samal ajal teha ära oma ajateenistus kaitseväes. See hoiab õpilastel suurepäraselt aega kokku, et minna otse näiteks ülikooli edasi. Lisaks loodame ka koolina, et saame arendada IT poolt jõuliselt edasi kuna meil on sellised erialad – robotioperaator, robotitehnik, droonindus -, kus sellest võib kasu olla näiteks ka kaitseväele,“ ütles Tallinna Tööstushariduskeskuse tehnoloogia direktor Eduard Brindfeldt.

Koostöö raames kavandab Tallinna Tööstushariduskeskus infotehnoloogia erialade praktika kolmanda õppeaasta lõppu nii, et õpilastel on võimalik asuda ajateenistusse jaanuaris. Sobivatele kandidaatidele, kes soovivad küberväejuhatuses aega teenida, algab ajateenistus tavapärase sõduribaaskursusega. Sellele järgneb IT-spetsialisti erialabaaskursus, kus ajateenijatele õpetatakse kaitseväe erinevaid süsteeme ja kehtivat töökorraldust, millele järgneb teenistuspraktika. Ajateenistuse lõppemisel on noortel läbitud ka ainekavas nõutav erialapraktika.

Kaitseväel on olemasolev kaks aastat tagasi sõlmitud koostöölepe Kehtna Kutsehariduskeskusega, kus kutsehariduse omandamine on ühildatud ajateenistusega. Seni on kutsekooli lõputunnistuse saanud reserviarvamise lõpurivistusel küberväejuhatuses üks kursus ning järgmine lõpetab nii kooli kui teenistuse aasta lõpus.

„Ootame enda juurde teenima motiveeritud sõdureid. Senine praktika näitab, et kui noored tulevad teenistusse omal soovil ja saavad aru, kui oluline on küberajateenistus erialasele arengule, siis nad annavad teenistuses endast rohkem,“ ütles küberväejuhatuse ülema ülesannetes kolonelleitnant Erkki Õlijas. „Samuti võimaldab koostöö pöörata ajateenistusele eelnevatel kursustel rohkem tähelepanu valdkondadele, mis on eelduseks ajateenistuseks küberväejuhatuses.“

Kolonelleitnant Õlijas lisas, et küberajateenistuse kontseptsioon on end tõestanud ja nii on see laienenud ja laienemas ka teistesse üksustesse. Praktika läbimist on võimalik rakendada teistelgi erialadel nagu autojuhid, kokad jne.

Küberväejuhatus loodi 2018. aastal ning koondab endas kaitseministeeriumi valitsemisala küberalast kompetentsi. Väejuhatuse ülesanneteks on operatsioonide korraldamine küberruumis, kaitseministeeriumi valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamine, valitsemisala küberturbe, kaitseväe peastaabi töökeskkonna tagamine, sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ja formeerimise korraldamine, küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamise juhtimine ja koordineerimine, kaitseväe teavitustöö toetamine ja tagamine ning infooperatsioonide korraldamine.

Fotod

Keri üles