Jäta menüü vahele

Lennubaasi uueks ülemaks on kolonelleitnant Mark Trubok

“Viimaste aastate jooksul on lennubaas arenenud, täienenud ning muutunud kaasaegsemaks. Seda tänu meie liitlastele, aga ka tänu kõigile teile, kes te lennubaasi töösse igapäevaselt panustate. Pikk tee on käidud ja oleme palju saavutanud, kuid lennubaasi areng ei tohi peatuda – peame jätkuvalt pingutama selle nimel, et lennubaas areneks ning koostöö nii kaasteenistujate kui liitlastega sujuks,” ütles kolonelleitnant Ülar Lõhmus.

Kolonelleitnant Mark Trubok on kaitseväes teeninud alates 1992. aastast. Ta on lõpetanud Tartu Lennukolledži lennundustegevuse korralduse erialal ning täiendanud ennast Leedu sõjaväeakadeemias õhuväe staabiohvitseri kursusel.

Kolonelleitnant Trubok on olnud õhuväe personaliosakonna ja väljaõppekeskuse ülem ning töötanud vanemstaabiohvitserina kaitseväe juhataja administratsioonis. Enne lennubaasi ülema ametikohale asumist teenis kolonelleitnant Trubok õhuväes planeerimisosakonna ülemana. Teda on autasustatud õhuväe teeneteristi I klass teenetemärgiga, kaitseväe pikaajalise teenistuse medaliga ja mälestusmedaliga “10 aastat taastatud kaitseväge”.

Õhuväe ülema ülesannetes olev kolonel Riivo Valge tänas kolonelleitnant Ülar Lõhmust tema teenistuse eest ning soovis edu uuele lennubaasi ülemale.

„Kolonelleitnant Mark Trubokil on pikaaegne kogemus õhuväes. Tema järgmiseks väljakutseks lennubaasi ülemana saab olema tugeva ja ühtse meeskonna hoidmine ning kaitseväe lennunduse ja lennubaasi arendamine. Ma olen kindel, et tänu oma suurele kogemuste pagasile saab ta lennubaasi juhtimisega suurepäraselt hakkama,” ütles kolonel Valge.

Varasemalt lennubaasi ülemana teeninud kolonelleitnant Ülar Lõhmus jätkab välisteenistuses. 19. juulil annab kolonel Riivo Valge õhuväe juhtimise üle kolonel Rauno Sirgile.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59512

Keri üles