Jäta menüü vahele

Ligi 1000 ajateenijat lõpetasid sõduri baaskursuse ja annavad sõdurivande

Reedel, 9. detsembril annab ligi 1000 oktoobris teenistust alustanud ajateenijat erinevates kaitseväe linnakutes truudusevande, millega vannutakse truudust Eesti Vabariigile.

„Sõduri baaskursus lõpeb lubadusega ohverdada oma elu Eesti riigi ja siin elavate inimeste nimel. Need sõnad seovad kümneid tuhandeid reservväelasi, kes on andnud sama tõotust varem ja tuhandete tulevaste ajateenijatega, kes lausuvad samu sõnu tulevikus. See tõotus teeb Eesti riigikaitse müüri aastast aastasse tugevamaks ja kindlamaks. Selle lubaduse andmine, hoidmine ning vajadusel ka täitmine nõuab julgust ja kindlameelsust. Aga ka oskusi ja teadmisi. Ma soovin sõduritele uudishimu ja sitkust valitud eriala omandamisel, vastupidavust ja tarkust võimalikke takistuste ületamisel ning sirget selga ja sõduriõnne juhuks kui meie kodumaa peaks kaitsmist vajama,“ ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Andrus Merilo.

Kokku tõotab 1. jalaväebrigaadi Jõhvi ja Tapa linnakutes Eestile truudust ligi 500 sõdurit.

2. jalaväebrigaadis vannub käesoleval reedel Võrus Eesti Vabariigile truudust pea 400 ajateenijat. „Sõdurite kehaline võimekus on äärmiselt madal, mistõttu peame väljaõppes järjest rohkem tähelepanu pöörama nende füüsilisele arendamisele. See on oluline, et sõdurid jõuaksid sõjaolukorras lahingupositsioonidele ning seal ka lahinguülesandeid täita,“ ütles 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Mati Tikerpuu tõdemusel, et aasta viimane sõduri baaskursus näitas ajateenijate kehalise ettevalmistuse parendamise olulisust.

Toetuse väejuhatuse logistikapataljoni ligikaudu 70 ajateenijat lõpetavad sõduri baaskursuse reedel ning vannuvad oma kodumaale truudust. Selle puhul toimub reede pärastlõunal toetuse väejuhatuse Paldiski linnakus logistikapataljoni rivistus, kuhu on oodatud ka sõdurite lähedased ja teised külalised.

Logistikapataljoni sõdurite edasine teenistus jätkub erialakursustega, mille käigus omandatakse erinevad sõjaväelogistikutele olulised erialad, kus hilisemas etapis teenistust jätkatakse. Näiteks sideõppes elektrikud ja IT-spetsialistid, julgestuses laskurid, täpsuslaskurid ja kuulipildurid, lisaks veel laonduse spetsialistid, kokad, mehhaanikud ja parameedikud.

Küberväejuhatuses annab Ämari linnakus sõdurivande pea 90 noort. „Teisipäevane rännak läks mõnusalt ja oli näha, et sõdurite vaim on kõrge, keegi alla ei vandunud ning abistati üksteist,“ ütles staabi- ja sidepataljoni sidekompanii ülem kapten Martin Kokk. „Sõdur peab oskama mõelda ja vajadusel ka kastist välja. Tore on näha, et meie sõdur on leidlik.“

Kapten Kokk kirjeldas näitena lõpurännakul ühe meeskonna leidlikkust, kus ühes punktis pidi lahendama loogikaülesannet ning samal ajal tuli meeskonnakaaslastel teha kätekõverdusi nii, et jalad maad ei puuduta. Ta ei soostunud detaile avalikustama, kuid ütles, et kui suvel tehti sõduri baaskursuse lõpurännakul sama harjutust, sai parim meeskond 21 punkti, siis nüüdsel rännakul sai parim meeskond 91 punkti.

Erioperatsioonide väejuhatuse ajateenijatel lõppes käesoleva nädalaga sõduri baaskursus, mille järel vannuti truudust Eesti Vabariigile. Edasi ootab neid ees juba erioperatsioonide erialaõpe.

Sõdurivandega tõotab kaitseväelane jääda ustavaks demokraatlikule Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale, kaitsta Eesti Vabariiki vaenlase vastu kogu oma mõistuse ja jõuga, olla valmis ohverdama oma elu isamaa eest ning pidada kinni kaitseväe distsipliinist. Truudusetõotuse annavad ajateenijad pärast sõduri baaskursuse lõpetamist. Sõduri baaskursus on ajateenistusse kutsutud sõduri jaoks esmatasandi õpe, kus värsketele kaitseväelastele antakse üksikvõitleja teadmised ja oskused.

Sõduri baaskursus lõppeb eksamiga, mille käigus kontrollitakse õppurisõdurite teadmisi ja oskusi nii teoreetiliste testidega kui praktiliste harjutuste käigus, kus on vaja lahendada erinevaid ülesandeid nagu tulepositsiooni valik, maskeerimine, vahemaade mõõtmine, esmaabi andmine ja miinide paigaldamine. Samuti kontrollitakse sõdurite vastupidavust rännakuga, mille kogupikkus on erinevates väeosades kuni 50 kilomeetrit.

Ajateenistuses saadud teadmised on ettevalmistus teenistuseks reservis ja reservteenistuse lahutamatu osa. Praegu aega teenivate naiste ja meeste väljaõppetsüklid lõppevad 2023. aastal õppusega Kevadtorm, mille järel arvatakse nad reservi.

Fotod

Keri üles