Jäta menüü vahele

Ligi 500 kuperjanovlast läbivad sõduriproovi lahinglaskmistel

Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijad osalevad sel ja järgmisel nädalal Nursipalu harjutusalal toimuvatel lahinglaskmistel, mille eesmärk on luua võimalikult sarnased harjutustingimused reaalsele lahinguväljale.

„Pataljon on väljaõppega jõudnud lahinglaskmiste etappi. Sõdurid saavad laskmistel teha seda, mida nad teeksid päris lahingus ja ülemad neid ülesande täitmisel juhtida,“ ütles laskmiste läbiviija major Vaido Siska.

Sel nädalal harjutavad sõdurid rühmade koosseisus pealetungilahingut, mille käigus peab vallutama tingliku vastase poolt hõivatud positsioonid ja ta tulega maha suruma. Võrreldes eelnevate lahinglaskmistega muudavad olukorra dünaamilisemaks miinipildujad, mis rünnakul olevaid jalaväeüksuseid toetavad. Järgmisel nädalal stsenaarium muutub ja keskendutakse kaitsvatele tegevustele, samuti miinipildujate toetusel. Kokku osaleb lahinglaskmistel ligi 500 kaitseväelast.

„Korrakski ei tohi unustada, et käsitseme lahingmoona. Ohutusreeglid ja piirangud on selleks, et tagada isikkoosseisu turvalisus ning kõik peavad neid järgima,“ ütles major Siska, kelle sõnul on lahinglaskmiste puhul kõige olulisem ohutusnõuete täitmine.

Ajateenijate jaoks on need laskmised oma ülesehituselt senise väljaõppetsükli keerukamad, kuid püstitatud ülesannetega saadakse hakkama. „Võitlejad tegid head tööd, ettekanded ja käsklused toimisid ning ülesanne sai hästi täidetud,“ ütles jalaväerühma juhtinud aspirant Carl Valk.

2. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv Kuperjanovi jalaväepataljon on üks kaitseväe suurimaid väljaõppeüksuseid. Pataljonis saavad väljaõppe nii jalaväe-, miinipilduja- kui erinevatel lahingutoetuserialadel teenivad sõdurid.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59853

Keri üles