Jäta menüü vahele

Liikursuurtükk K9 Kõu tegi Eestis esimesed testlasud

Sel nädalal sooritas suurtükiväepataljoni instruktorkoosseis kaitseväe keskpolügoonil liikursuurtükkidest K9 Kõu esimesed lasud.

„Täna sooritas oma küpsuseksami liikursuurtükipataljoni instruktorkoosseis ning tegid seda hindele viis,“ ütles suurtükiväepataljoni ülem kolonelleitnant Marko Tomentšuk ning lisas, et suurtükiväepataljon on hetkel valmistamas ette K9 instruktorkoosseisu, kes alustaks juba sel sügisel ajateenijate väljaõpetamist antud relvasüsteemile.

Laskmiste käigus katsetati edukalt ka tuletoetussüsteemi „Tooru“, mis võimaldab tulejuhtidel edastada oma tuletellimused digitaalselt otse liikursuurtüki relvameeskonnale, lühendades seeläbi oluliselt tuletellimuse edastamisele kuluvat aega. Sellise süsteemi väljaarendamine ning kasutusele võtmine muudab suurtükiväepataljoni veelgi kiiremaks ning efektiivsemaks jõuks lahinguväljal.

Liikursuurtüki K9 laskmistele eelnenud põhjalik väljaõpe algas juba möödunud aasta septembris Lõuna-Koreas, kus toimus relva kasutaja tasemekursus. Väljaõpe jätkub kuni aprilli keskpaigani Tapal, kus on käimas relva hooldus- ja remondikursus, millest võtab osa pea 20 teenistujat.

„Koostöö Lõuna-Korea instruktoritega on olnud väga tulemusrikas ja sujuv,“ ütles liikursuurtükipatarei ülem leitnant Kristjan Katmann.

Liikursuurtükid K9 Kõu on suure läbimisvõimega, roomikutel, hea soomuskaitsega ja suure tulejõuga. Relvasüsteemide eluiga on 45 aastat, mis tähendab, et Eesti suurtükiväelased saavad neid relvasüsteeme kasutada veel vähemal 30 aastat.

Kuna liikursuurtükid on soomustatud ning iseliikuvad, tõstab see suurtükimeeskonna kaitstust ning võimaldab kiiremat manööverdamist, mis suurendab hukukindlust ja tulejõudu. Relvasüsteem on lihtne ja töökindel, sobilik kasutamiseks ka nii ajateenijatele kui reservväelastele.

GALERII

Keri üles