Jäta menüü vahele

Logistikapataljoni ajateenijatel algas erialakursuse väljaõpe

Sel nädalal algas logistikapataljonis ligi 120 ajateenija jaoks intensiivne erialakursus, kus tulevased sõjaväelogistikud saavad 14 nädala kestel kõigepealt väljaõppe jalaväetaktikas ning seejärel omandatakse erialaspetsiifilised oskused kaitseväe logistilise võimekuse tagamiseks igas olukorras.

„Mul on hea meel tõdeda, et kõik võitlejad on kõrgelt motiveeritud ning võimelised ja täis tahet oma ülesandeid täita,“ ütles käimasoleva väljaõppelaagri vastutav ja pataljoni logistikakompanii ülema ülesannetes olev nooremleitnant Ravo Kask kursuslasi hinnates. Viidates, et iga sõduri jaoks on ennekõike olulised baasteadmised jalaväetaktikast ja üksikvõitleja oskused, olgu tema ametikoht mis tahes – sõdur on ennekõike sõdur ja erialaoskused peavad lisanduma baasteadmistele, et tekiks funktsionaalne tervik.

Erialakursuse esimene kuus nädalat pühendatakse jalaväe sõjalise väljaõppe tehnikatele. Näiteks käesoleval nädalal on põhirõhk kiirrünnakute teostamisel, laskeoskuste lihvimisel ja värskelt komplekteeritud üksuste kokkuharjutamisel.

Kursuse viimased kaheksa nädalat pühendavad ajateenijad logistikapataljonile omaste erialaste teenistusülesannete harjutamisele – jaoülemad viimistlevad üksuste juhtimise oskuseid, transpordirühma ning kütuse- ja eritehnikarühma liikmed valmistuvad sõjatehnika ja varustuse liigutamiseks ning käigus hoidmiseks, samas kui julgestusrühma liikmed lihvivad oskuseid hoida kõik toetavad tegevused relvastatud kaitse all.

Logistikapataljon on toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on väeüksuse rahu- ja sõjaaja allüksuste ettevalmistamine, väeüksuse reservüksuste formeerimise läbiviimine, väeüksuse lahinguvalmiduse tagamine ning kaitseväe üksustele logistilise toetuse osutamine. Logistikapataljon paikneb Ämari lennubaasi territooriumil.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59747
Video: https://www.youtube.com/watch?v=YJQO7cryeAc

Keri üles