Jäta menüü vahele

Lõppes kaitseväe ja liitlasüksuste õppuste seeria Ymir/Bold Bugle

17. aprillil lõppes 1. jalaväebrigaadi staabi poolt juhitud õppusteseeria Ymir/Bold Bugle, mis andis seal osalenud üksustele häid õpikogemusi ja integreeris Tapal teenistust alustanud uue NATO liitlaste lahingugrupi brigaadi lahingukorda.

„Õppus pakkus väga väärtuslikku kogemust integreerimaks omavahel Suurbritannia ja Prantsusmaa sõdureid, luues neist tugeva ning ühtse ühendrelvaliigina toimiva üksuse 1. jalaväebrigaadi raamistikus, mis on võimeline tegutsema kõrge intensiivsusega lahingus. Õppus oli hästi korraldatud ja pakkus suurepäraseid treeningtingimusi kõigile kolmele NATO liitlasele,“ ütles Tapal paikneva liitlaste lahingugrupi ülem kolonelleitnant Buchan-Smith Kempley.

Pataljonid 1. ja 2. jalaväebrigaadist said võimaluse treenida jalaväekompaniisid, nende tegutsemist koos toetusüksustega ning tõsta sõdurite väljaõppelist taset.

„Nii jao, rühma kui ka kompanii tasemel on olnud palju edasiminekut. Areng on olnud hüppeline, sest pikemalt koos metsas olemine tugevdab ja arendab meeskonnatööd. Õppus on olnud edukas,“ ütles Kuperjanovi jalaväepataljoni jalaväekompanii kompaniiülem nooremleitnant Markus Kalev Kitter.

„Õppus oli oma pikaajalise kestvuse tõttu minu rühma arengusse väga kasulik ja väärtuslik kogemus. Pidevalt kestvate drillide tõttu oli näha, kuidas sõdurite tegevus muutus kogu aeg paremaks,“ lisas Viru jalaväepataljoni 1. jalaväekompanii 3. rühma ülem lipnik Lauri Haidak.

1. ja 2. jalaväebrigaadi üksuste väljaõpe jätkub 18.-25. aprillini keskpolügoonil toimuva Kalevi jalaväepataljoni poolt juhitava õppusega Tornaado, mille eesmärk on harjutada ja kontrollida kompanii taseme tegevusi kaitsvates ning kaasnevates tegevustes.

Diviisi 1. jalaväebrigaad on kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest. Brigaadi allüksused õpetatakse välja Tapa ja Jõhvi linnakutes paiknevates väeosades ja arvatakse pärast väljaõppe läbimist brigaadi reservkoosseisu. Brigaadi koosseisu kuulub ka kiirreageerimisvõimega jalaväepataljon Scoutspataljon.

Fotod

Keri üles