Jäta menüü vahele

Maakaitseringkonnad harjutavad õppusel Decisive Lancer juhtimist ja koostööd

20.-25. novembrini toimub kaitseväe diviisi juhitud staabiõppus Decisive Lancer 2023, mille eesmärgiks on valmistada ette maakaitse ringkondade juhtimispunkte kriisi ja sõjaaja ülesannete täitmiseks koostöös teiste kaitseväe üksustega ja riigiasutustega.

“Harjutame läbi diviisi, maakaitseringkondade ja tsiviilametite koostöö aspektid kogu võimaliku konflikti arenemise tsükli vältel nii kriisi kui ka sõja ajal,” ütles diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm.

Staabiõppus Decisive Lancer arendab Eesti maakaitseringkondade juhtimisvõimekust, keskendudes selgete ülesannete ja oskuste lihvimisele. Õppuse ajal tehakse tööd selle nimel, et juhtimispunktid saaksid kriisides ja sõjaolukorras tõhusalt toimida, ning parandatakse koostööd erinevate riigikaitse osapoolte vahel. Mentorid ja vaatlejad aitavad õppusel osalejaid juhendades ja pidevat tagasisidet andes. Õppuses osalevad kaitseväe ja Kaitseliidu üksused ning siseturvalisuse eest vastutavad Politsei- ja Piirivalveamet ning Päästeamet, mis aitavad kaasa ühise kaitsevõimekuse tugevdamisele.

Decisive Lancer ei ole ainult staabitöö protseduuride harjutamine kõrgema ülema loodud raamistikus vaid kinnistab arusaama sellest, kuidas Põhja maakaitseringkond sõdib ning määratleb väljaõppeteemad järgmisteks aastateks, et oleks tagatud põhimõte ­­­– train as you fight,” ütles Põhja maakaitseringkonna ülem kolonel Tarmo Luhaäär.

“Päästeametile on viimaste aastate jooksul lisandunud olulisi elanikkonnakaitse ülesanded, mida on vajalik täita erinevates kriisiolukordades, sealhulgas ka sõja olukorras,” ütles Päästeameti kriisiosakonna juht Tuuli Räim. “Õppus on ameti jaoks suurepärane võimalus harjutada tsiviil-militaar koostööd, regionaalset koordinatsiooni ja juhtimist. Päästeameti jaoks on õppusel osalemine väga hea võimalus harjutada läbi elanike kaitse tegevusi, milleks on ohuteavitus, ulatuslik evakuatsioon, varjumine ning päästetööde läbiviimine.”

Piirivalve juht Veiko Kommusaar kinnitas, et kriisides peab riik seisma ühise rindena. „Sõjalistele rünnakutele eelnevad katsed külvata ühiskonnas segadust ja hirmu läbi erinevate hübriidolukordade tekitamise. Selliste olukordade lahendamine on võimalik ainult koostöös ning selleks, et me õnnestuksime reaalses olukorras, peamegi harjutama. Politsei- ja Piirivalveameti vaates on koostöö lihvimine kaitseväega prioriteetne ning Decisive Lancer loob selleks väga head võimalused,“ ütles Kommusaar.

Õppuse eesmärgiks on kaardistada maakaitseringkondade ülesanded siseministeeriumi ametkondade toetamisel eriolukorras ja kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal ning harjutada nende täitmist paralleelselt sõjalise kaitse ettevalmistustega. Lisaks harjutatakse maakaitseringkondade staapide tegevust kaitsvate operatsioonide planeerimisel ja juhtimisel. Maakaitseringkondadele esitatakse ülesandeid läbi ohu eskaleerumise kriisist sõjaksja staabid peavad lahendama õppustel esitatud olukordi ja vahejuhtumeid. Kokku osaleb õppusel ligi 350 inimest.

Maakaitseringkondade staabid on võtmetähtsusega elemendid riigi erinevate jõustruktuuride omavahelise tegevuse koordineerimiseks kohalikul tasandil. Esmakordselt olid maakaitseringkondade staabid sarnase õppuste raames põhitreenitavateks 2021. aastal toimunud Decisive Lancer õppusel.

Kaitseväe diviis täidab Eesti sõjalises kaitses kahte peamist eesmärki – seob omavahel maakaitseringkondade, brigaadide ja teiste väeliikide lahingud ning on ühenduslüli liitlaste ja nende sõjaliste võimete vahel.

 FOTOD 

Keri üles