Jäta menüü vahele

Maakaitseringkonnad harjutavad õppusel Decisive Lancer sõjalise tegevuse juhtimist

Täna algas õppus Decisive Lancer 2021, mille raames arendavad maakaitseringkondade juhtimispunktid oma võimet valmistada ette ja juhtida sõjalist tegevust oma territooriumitel.

„Kui eelmisel aastal keskendusime tegevustele pärast sõjalise konflikti puhkemist, siis käesoleva aasta õppuse põhirõhk on sõjalisele konfliktile eelneval perioodil laiapindse riigikaitse harjutamine koostöös teiste riigiasutustega, keskendudes sõjalise kaitse ettevalmistamisele,“ ütles õppuse juhtstaabi ülem kolonel Mati Tikerpuu.

Eestis toimuvasse suuremahulisse staabiõppusesse on kaasatud erinevad kaitseväe üksused ja Kaitseliidu maakaitseringkondade staabid, samuti liitlasüksused Eestist ning erinevad Eesti riigiasutused. Õppuse raames harjutatakse maakaitseringkondade juhtimispunktide staabitöö- ja juhtimisprotseduure koostöös teiste kaitseväe üksuste ja riigiasutustega ning juhtimispunktide ja staapide tegevusi Eesti territooriumi kaitsmisel. Kokku osaleb õppusel ligi 300 inimest.

„Sellised õppused valmistavad meid ette tegutsema võimaliku kriisi ajal. Kui juhid ja staabid on rahuajal lahendanud võimalikke kriisi- ja sõjaaja olukordi, siis reaalses olukorras otsustatakse kiiremini, kasutatakse ressursse paremini, säästetakse rohkem oma inimelusid ning hävitatakse rohkem vastast,“ ütles kolonel Tikerpuu.

Maakaitseringkondade staabid on võtmetähtsusega elemendid riigi erinevate jõustruktuuride omavahelise tegevuse koordineerimiseks kohalikul tasandil. Esmakordselt olid maakaitseringkondade staabid sarnaste õppuste raames põhitreenitavateks eelmisel aastal toimunud õppusel Decisive Lancer 2020.

Keri üles