Jäta menüü vahele

Maakaitseväelased alustavad täna kolmepäevase väljaõppega

Täna alustavad õppusel Ussisõnad osalevad Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna reservväelased oma täiendõppega, misjärel nad liiguvad oma vastutusaladele.

„Lisaks eile alanud relva- ja laskeõppele saavad reservväelased uuendada oma baasteadmisi kokku kuuest erinevast teemast, sealhulgas ka taktikaline lahingukannatanu käsitlemine ja pioneerioskuste A-kategooria,“ ütles väljaõppe eest vastutav maakaitseringkonna veebel staabiveebel Ott Sepp. „Samuti viiakse läbi taktikaõpe, kus on fookuses jaovaritsus ja jaorünnak. Kõik see on kokkuvõttes vajalik, et reservväelased oleksid valmis andma endast parima ja täitma ülesandeid koostööharjutuses.“

Ussisõnade esimeses etapis formeeriti juhtivkoosseis ja korraldati väljaõpe. Pärast värskendustreeningut osalevad maakaitseväelased Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru malevate vastutusalas peetaval koostööharjutusel, millel maakaitseüksused harjutavad erinevaid taktikalisi ülesandeid, mis on vajalikud oma vastutusalal tegutsemiseks.

Õppusel osalevatel maakaitseüksuse liikmetel on soovi korral võimalus astuda Kaitseliidu liikmeks, et olla rohkem kaasatud oma üksuse tegevustesse ja hoida oma väljaõppetaset kõrgemal.

Õppus Ussisõnad on Eesti ajaloo suurima reservväelaste väljaõpetamisele keskenduv õppekogunemine. Kuue nädala jooksul oodatakse õppusele ligi 10 000 reservväelast, kes määrati 2022. aasta jooksul maakaitseüksuste koosseisu.

Õppus Ussisõnad kestab 28. augustist kuni 8. oktoobrini. Kirde maakaitseringkonna vastutusalas toimub õppus 13.-22. september 2023.

GALERII

Keri üles