Jäta menüü vahele

Mereväe miiniveeskaja EML Wambola sai uue komandöri

Neljapäeval, 31. augustil andis EML Wambola senine komandör vanemleitnant Krister Sooväli miiniveeskaja juhtimise üle vanemleitnant Taavi Käosaarele.

„Paljude mereväelaste unistuseks on oma karjääri jooksul teenida sõjalaeva komandörina. Võtan selle ametikoha vastu suurima rõõmuga ning olen tänulik vastutuse eest, mis mulle usaldatakse. Vanemleitnant Sooväli on jätnud endast maha suured kingad, mida täita ja see ei ole sugugi mitte halb, sest see paneb mind maksimaalselt pingutama ja sunnib olema parem,“ ütles EML Wambola uus komandör vanemleitnant Taavi Käosaar.

Pidulikul tseremoonial Miinisadamas rivistati üles kogu laeva meeskond ning heisati laeva masti uue komandöri vimpel, mis märgib laeva pardal sümboolselt uue komandöri teenistuse algust. Traditsioonide kohaselt tagastati eelmisele komandörile tema vimpel, mis langetati tema teenistusaja jooksul esimest ja viimast korda.

Mereväe ülem kommodoor Jüri Saska soovis uuele komandörile edu ja tänas endist komandöri teenistuse eest, soovides talle kõike head järgnevas teenistuses.

„Ülemaks oldud aja jooksul oleme meeskonnana välja õpetanud kümneid tublisid reservväelasi, patrullinud tuhandeid miile ja tunde, osalenud mitmetel õppustel, esindanud mereväge nii oma sõpruslinnas Kundas, mujal Eestis kui ka välismaal ning mis kõige olulisem – oleme olnud osalised uue võime ehk miiniveeskamise loomisel,“ ütles EML Wambola endine komandör vanemleitnant Sooväli, kes jätkab oma teenistust mereväe staabi planeerimisjaoskonnas. Ta on muuhulgas esimene Eestis ohvitseri hariduse omandanud Eesti mereväe laeva komandör.

EML Wambola uus komandör vanemleitnant Taavi Käosaar alustas enda teenistus 2012. aastal mereväe baasikaitse kompaniis, kuhu ta peale ajateenistust instruktorina tööle jäi. 2013. aastal suundus Käosaar õppima toonasesse Kõrgemasse Sõjakooli Tartus. 2016. aastal peale ohvitserikooli sai Käosaar nooremleitnanti auastme ja asus teenistusse EML Sakala navigatsiooniohvitserina.

Vanemleitnant Käosaar on neljal korral teeninud NATO alalises miinitõrjegrupis navigatsiooniohvitserina, operatsioonide ohvitserina, komandöri abina ja grupi staabi miinisõjaohvitserina. Viimased pool aastat teenis ta mereväe staabi operatiivjaoskonnas. Lisaks on vanemleitnant Käosaar end täiendanud erinevatel kursustel Belgias ning Soomes.

EML Wambola on Eesti mereväe Lindormen-klassi miiniveeskaja, mis alustas enda teenistust Taani mereväes 1978. aastal. Eesti mereväkke saabus laev 2016. aastal, mil esialgu kohandati staabi- ja toetuslaevaks. Ühena neljast mereväe miinisõja divisjoni laevast on tänaseks EML Wambola laeva otstarve taas olla miiniveeskaja ning kuulub koos kolme Sandown-klassi miinijahtijaga mereväe miinisõja divisjoni koosseisu.

FOTOD

Keri üles