Jäta menüü vahele

Mereväebaasi meditsiiniteenistus saavutas Eesti kiirabivõistlusel 3. koha

„Tsiviilsektori ja kaitseväe koostöös ei ole mereväebaasi meditsiiniteenistus varem sellisel ühisharjutusel osalenud. Huvitav oli end proovile panna ja kasutada võimalust end teiste kiirabibrigaadidega võrdlemiseks,“ ütles mereväebaasi meditsiiniteenistuse parameedik-autojuht maat Martin Kalju.

„Kokku oli võistlusel kümme erinevat situatsiooni, mis puudutasid näiteks elustamist, traumahaige käsitlust nii lastel kui täiskasvanutel. Lisaks hingamisteede põletusega patsient, kuulihaavaga patsient ja ebola nakkushaige patsient,“ lisas maat Kalju loetledes mõningaid ülesandeid, mida tuli meeskondadel võistlusel lahendada piiratud aja jooksul, mis oli varieeruvalt 10-15 minutit.

„See aeg tähendas patsiendile antavat elupäästvat abi, stabiliseerimist ja autosse pakkimist – ehk valmisolekut haiglasse sõitmiseks. Sealhulgas oli muidugi vaja tegeleda ka mitmete paanikas lähedastega ja muude häirivate faktoritega,“ ütles maat Kalju lisades, et võistluselt võeti kaasa palju uusi teadmisi kui oskusi.

„Saime palju uusi kogemusi ja see on meile väga vajalik meie töös. Ise instruktorina ajateenijaid ja kaadrikaitseväelasi õpetades vajame vahel ka meie kriitilist hinnangut, et saada aru, kas see mida me teeme, on ikka adekvaatne.“ 

Viiendat korda toimuva Eesti Kiirabi Liidu simulatsiooniõppuse käigus peeti kontroll-harjutusi kuni kolmekümnes erinevas asupaigas, kus hinnati osalejate sooritusi meditsiiniliste tüüpjuhtumite korral.

Võistlustulle astunud võistkonnad moodustusid kolmest liikmest, kes ametilt arstid, residendid, õed, parameedikud, erakorralise meditsiini tehnikud või kiirabitehnikud. Õppuse vältel tuli osalistel võistluse erinevatel etappidel mängida läbi simuleeritud haavade sidumist, žguttide ja rõhksidemete kasutamist, lahastamist ja elustamist. Eesmärgiga populariseerida kiirabi ja erakorralise meditsiini eriala ning ühtlustada kiirabisüsteemis kasutusel olevaid tööstandarte.

Võistlustel esindas kaitseväge mereväebaasi meditsiiniteenistus, kuhu kuulusid nooremveebel Mart Toming, veebel Ergo Mets ning maat Martin Kalju.

Lisaks kaitseväe meeskonnale võtsid õppuselt osa Karelli, Tartu kiirabi, Tallinna kiirabi, Pärnu haigla, Narva haigla, Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Läti kiirabi meedikud. Kokku 19 võistkonda ühes 57 võistlejaga.

 

Keri üles