Jäta menüü vahele

Mereväelased harjutavad õppusel Kevadtorm nii maal kui merel

Seekordsel õppusel Kevadtorm harjutavad Eesti mereväe laevad ja maapealsed üksused koostöös liitlastega Põhja-Eesti kaitsmist.

„Meie laevad, seireüksused või rannikukaitsjad võivad samaaegselt olla teineteisest kümnete või sadade kilomeetrite kaugusel, kuid peavad mereoperatsioonide õnnestumiseks töötama tõrgeteta. Siinkohal on suureks abiks mereväelaste pikaajalised kogemused rahvusvahelistelt operatsioonidelt ja õppustelt,“ ütles mereväe ülem kommodoor Jüri Saska ning lisas, et sel Kevadtormil on mereväe rõhuasetus juhtimisel ning liitlasüksuste ja nende relvasüsteemide integreerimise harjutamisele kõikidel tasanditel.

Eesti merevägi osaleb õppusel miiniveeskaja EML Wambola, väekaitsekaatrite, väekaitserühmade ja mobiilse mereseireradari meeskonnaga. Esmakordselt osalevad õppusel Kevadtorm mereväe lipu all ka patrull-laevad EML Kindral Kurvits ja EML Pikker.

Mereväe üksused harjutavad Kevadtormi raames merealade mineerimist, laevade ja maapealsete üksuste väekaitset ning mereseiret. Samuti harjutatakse liitlaste ja nende tehnika ühildamist mereväe side- ja juhtimissüsteemi, et tugevdada koostööd ning luua veel parem olukorrateadlikus merel.

Õppusel Kevadtorm 2023 on mereväe koosseisu integreeritud liitlased Suurbritanniast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Poolast ja Ameerika Ühendriikidest.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlasriikide sõdurid. Esmakordselt juhib õppust eelmisel aastal loodud diviis.

 

Fotod

Keri üles