Jäta menüü vahele

NATO 1. alalise miinitõrjegrupi juhtimise võttis üle Eesti mereväe ohvitser

Täna toimus Miinisadama linnakus NATO 1. alalise miinitõrjegrupi (SNMCMG1) ülema vahetustseremoonia, kus kaptenleitnant Ott Laanemets võttis juhtimise üle Poola mereväelaselt kaptenleitnant Michal Dziugan’ilt.

„Mul on suur au asuda juhtima NATO 1. alalist miinitõrjegruppi, mille ülesanneteks on hoida avatuna liitlastele vajalikud mereteed, sealhulgas mereteed Eestisse. NATO 1. alaline miinitõrjegrupp tagab selle, et liitlased saavad vägesid ja varustust kiiresti meritsi liigutada, vajadusel ka Eestisse,“ ütles uus NATO 1. alalise miinitõrjegrupi ülem kaptenleitnant Ott Laanemets.

Uue ülema ülesandeks on üksuse juhtimine ja lahinguvalmiduse alalhoidmine NATO regeerimisvägede koosseisus. See tähendab nii miinitõrjegrupi sisest väljaõpet, harjutusi liitlasriikidega, miinitõrjeoperatsioone kui ka NATO suurõppustel osalemist.

Ülema vahetustseremoonia tavade kohaselt heisati tänavusel grupi staabilaeval uue komandöri vimpel ning tagastati eelmisele Poola mereväelasest SNMCMG1 ülemale kaptenleitnant Michal Dziugan’ile tema oma.

„Iga organisatsioon, iga grupp on nii tugev, kui inimesed selle sees. Meil oli õnne ning saime tutvuda ja töötada nii üksuse staabis kui ka juhtkonnas koos vapustavate inimestega,“ ütles kaptenleitnant Dziugan.

Lisaks uuele ülemale ja tema staabile võtsid tseremooniast osa ka Poola suursaadik Eestis Grzegorz Kozłowski, eelmine SNMCMG1 ülem, eelmine staap, uue grupi staabi- ja toetuslaeva LVNS Virsaitise meeskond ning tänavu SNMCMG1 laevastiku koosseisu suunduva miinijahtija EML Sakala meeskond.

Kaptenleitnant Ott Laanemets on varasemalt teeninud EML Sakala komandörina ja SNMCMG1 staabi ülemana.

Eesti on NATO 1. alalisse miinitõrjegruppi panustanud alates 2005. aastast nii staabilaevade kui miinijahtijatega ning mehitanud üksuse ülema ja staabi ametikohti. Miinijahtijaga panustatakse üksusesse iga-aastaselt, ülema ja staabiga on varem panustatud ühel korral aastatel 2016-2017.

GALERII

Keri üles