Jäta menüü vahele

NATO operatsioonide väejuhatuse veebel Kevin J. Mathers külastas Eestit

NATO operatsioonide väejuhatuse veebel ülemveebel Kevin J. Mathers külastas 22.- 24. veebruarini Eestit ning kohtus diviisi juhtkonna- ja staabiga, 1. jalaväebrigaadi üksuste veeblitega, liitlaste lahingugrupiga ning kaitseväe veebliga ja osales Eesti 106. aastapäeva üritustel.

Samuti toimusid ülemveebel Mathersil kohtumised väeliikide vanemallohvitseridega kaitseväe ning Kaitseliidu peastaabis.

„Minu jaoks on väga oluline ja rõõmustav näha innovatsiooni ajateenijate koolitamisel. Kaitsevägi otsib andekaid noori ja kui nad leitakse, antakse võimalus end teostada. Sõdurid saavad juba ajateenistuse jooksul rahvusvahelise kogemuse,“ ütles ülemveebel Mathers. NATO kõrgeim allohvitser tunnustas liitlaste eelpaigutatud vägede lahingugrupi ja Eesti üksuste tihedat koostööd. „Selline kokkuharjutamine annab kindlasti palju juurde vägede koostoimele. Eestis näeb mitmeid uuendusi, mis on õppimist väärt – kaitseväe diviis on oma olemuselt nii Eesti rahvuslik üksus kui ka rahvusvaheline, see kogemus on uus ja sellest on palju õppida,“ ütles ülemveebel Mathers.

Ülemveebel Kevin J. Mathers on NATO Euroopa väejuhatuse (SHAPE) kõrgeim vanemallohvitser.  NATO  operatsioonide väejuhatuse veebel kuulub NATO Euroopa vägede ülemjuhataja nõunike hulka, kelle ülesandeks on alliansi allohvitseride esindamine ning nende vajaduste eest seismine NATO juhtkonnas, samuti NATO Euroopa vägede ülemjuhataja nõustamine vägedega seotud küsimuses kogu alliansi ulatuses. NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja (SACEUR) ja talle alluv liitlasvägede kõrgem väejuhatus (SHAPE) vastutavad kõigi NATO sõjaliste operatsioonide kavandamise ja läbiviimise eest.

Ülemveebel Mathers on NATO operatsioonide väejuhatuse seitsmes ülemveebel, enne teda teenis samal positsioonil eestlane ülemveebel Siim Saliste.

NATO Euroopa vägede ülemjuhatuse peakorter (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) on liitlasvägede operatsioonide ülemjuhatust juhtiva Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR) tööorganiks. NATO Euroopa vägede ülemjuhatus asub Monsis, Belgias.

GALERII

Keri üles