Jäta menüü vahele

NATO õppus CWIX oli kaitseväelastele edukas

Küberväejuhatuse eestvedamisel osalesid Eesti kaitseväelased edukalt NATO alliansiülesel ning partnerriike ja -organisatsioone kaasaval info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppusel CWIX24, kus seatud eesmärgid said täidetud ning missioonivõrgu ja lahingujuhtimistarkvara tehnilistele kirjeldustele vastavus kontrollitud.

„Õppus oli Eesti osalejatele väga edukas. Kaks õppusel osalenud Eesti võimet – SensusQ tarkvara ja küberinfovahetusplatvorm valiti innovaatilisteks võimeteks,“ ütles küberväejuhatuse staabiohvitser ja õppusel rahvusliku juhi ülesandeid täitev kapten Valdur Tammets. „Meie eesmärgid said täidetud ning tehnilistele kirjeldustele vastavus kontrollitud. Lisaks said enda eesmärke saavutada kaasatud Eesti ettevõtted.“

Kapten Tammetsi sõnul tõstsid õppuse korraldajad ja valdkonnajuhid ka esile CR14 küberharjutusvälja ning missioonivõrgu meeskonna ja analüütikute panust.

„Tänu erasektori, kaitseministeeriumi valitsemisala ja kaitseväe erinevate üksuste kaasatusele suurendasime märkimisväärselt koostöövõimet erinevatel tasanditel,“ lisas kapten Tammets. „Rahvusliku juhina saan igati rahul olla, sest kitsaskohad on väga kosmeetilist laadi ning ainult rõõm on sellist tiimi eest vedada.“

Eestlaste põhitegevus oli õppusel Eesti missioonivõrgu ja KOLT lahingujuhtimistarkvara esmakordne formaalne standarditele vastavuse kontroll ning valideerimine. Lisaks testisid eestlased veel IT-lahendusi luure, sõbralike üksuste asukoha jagamise ning küberinfovahetuse valdkondades.

Õppusel osales Eestist üle viiekümne inimese, nende seas tegevväelased, töötajad ja ajateenijad küberväejuhatusest, toetuse väejuhatusest, Eesti diviisist. Samuti olid osalejad kaitseministeeriumist ja CR14 küberharjutusväljalt ning erasektorist oli kaasatud Sensus Septima OÜ, Vegvisir OÜ ja Cybernetica AS.

Iga-aastases CWIX-tsüklis (Coalition Warrior eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise)  uuritakse, katsetatakse ning testitakse NATO liikmes- ja partnerriikide side- ja infotehnoloogia lahendusi ja nende koostalitusvõimet. Õppuse läbiviimise etapp toimub ajavahemikul 3.-21. juunini. Tegu on suurima omataolise õppusega NATOs, mille kõrgeim eesmärk on alliansi sidevõrkude, infosüsteemide ning teenuste ühilduvuse tagamine võimalikeks operatsioonideks esimesest päevast alates. Eestlased osalevad õppusel CWIX juba 2010. aastast.

Keri üles