Jäta menüü vahele

NATO staabielement Eestis sai taas sertifitseeritud

Täna lõppes Tallinnas paikneva NATO staabielemendi (NFIU) hindamine, mille käigus hinnati staabi võimekust korraldada liitlaste väeüksuste siirmist.

Staabielemendi hindamise esimeses faasis aprilli esimesel nädalal hinnati dokumente ja protseduure, hindamise teises ja kolmandas faasis toetas staabielement NATO planeerimisgrupi planeerimistegevust ja korraldas oma kõrgema staabi, kirdekorpuse juhtivkoosseisule kohtumised kaitsevaldkonna erinevate võtmeisikutega nii kaitseväe peastaabist, Kaitseliidust kui kaitseministeeriumist. Samuti demonstreeris staabielement võimekust pakkuda saabuvatele liitlastele olukorrateadlikkust ning töökeskkonda.

„Hindasime kahe nädala vältel staabielemendi võimekust korraldada NATO väeüksuste siirmist. Arvestades seda, et staabielement on olnud aktiivne veidi enam kui kolm aastat ning tegemist on rahvusvahelise üksusega, on saavutatud märkimisväärseid tulemusi,“ ütles NATO staabielemendi hindamismeeskonna ülem, mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska. „Julgen öelda, et üksus teab Eesti piirangutest ja võimekustest NATO vägede siirmisel rohkem kui enamik eestlasi. Üksusel on rohkem võimekusi, kui praegu kasutatakse.“

Staabielemendi esmane sertifitseerimine ja täisvõimekuse saavutamine toimus 2016. aastal. Esmase sertifitseerimise käigus hinnati üksuse võimekust täita oma põhiülesandeid, mille hulka kuulusid nii NATO kiirreageerimisüksuste ettevalmistusmeeskondade vastuvõtmine ning nende planeerimisprotsessi toetamine kui oma tööruumide olemasolu.

Staabielemendi kiirele arengule on kaasa aidatud liitlaste tugevdatud  kohalolu Eestis.

NATO staabielemendi peamiseks ülesandeks on toetada NATO üksuste vastuvõtmist, siirdamisoperatsioonide ettevalmistust ja õppuste läbiviimist Eesti territooriumil. Staabielement võimaldab võimaliku kriisi korral NATO vägedel kiirelt Eestisse siirda, samuti aitab see juba praegu Eestis olevate liitlasvägede kohalolu koordineerida.

Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas, Ungaris ja Slovakkias asuvad staabielemendid alluvad Poolas, Szczecinis asuvale Kirdekorpusele ning Rumeenia ja Bulgaaria staabielemendid Napolis asuvale ühendsõjakeskusele.

Staabielemendi neljakümnest ametikohast pooled täidab Eesti ning ülejäänud kohtadel teenivad Suurbritannia, Ameerika Ühendriikide, Hollandi, Poola, Ungari, Prantsusmaa, Kanada, Norra, Taani ja Saksamaa relvajõudude esindajad.

Keri üles