Jäta menüü vahele

NATO staabielementi Eestis juhib kolonel Mart Vendla

„NATO staabielement demonstreerib liitlaste pühendumust ja solidaarsust. Staabielemendi näol on tegemist  NATO püsiva kohalolekuga Eestis, mis panustab kollektiivkaitsesse, sidudes nii rahvusliku kui liitlaste panuse. Mul on hea meel alustada teenistust Eestis ja anda oma panus nii Eesti kui laiema regiooni turvalisusesse“, ütles kolonel Vendla.

Kolonel Vendla teenis enne NATO staabielemendi juhi kohale asumist Brunssumi ühendväejuhatuse staabis, kolonel Aron Kalmus jätkab teenistus Põhjadiviisis.

Praegu kaheksas riigis (Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Ungaris, Slovakkias, Rumeenias ja Bulgaarias) asuvate NATO staabielementide loomine otsustati 2014. aasta Walesi tippkohtumisel vastuseks muutunud julgeolekuolukorrale NATO idatiival. Eesti staabielement alustas tegevust 2015. aastal ning saavutas täisvõimekuse 2016 aastal. Neljakümnest ametikohast pooled täidab Eesti ning ülejäänud kohtadel teenivad Suurbritannia, Ameerika Ühendriikide, Hollandi, Poola, Ungari, Prantsusmaa, Kanada, Norra, Taani ja Saksamaa relvajõudude esindajad

Staabielemendi esmasteks ülesanneteks on NATO kiirreageerimisüksuste ettevalmistusmeeskondade vastuvõtt Eestis ning nende planeerimisprotsessi toetamine. Nende ülesannete täitmine hõlmab tihedat koostööd Eesti erinevate tsiviil- ja militaarasutuste vahel. Tänaseks on NATO staabielement tõestanud oma suutlikkust erinevate NATO üksuste ning Eesti koostööpartnerite tegevuse koordineerimisel, staabielemendi isikkoosseis osaleb regulaarselt NATO õppustel ning töögruppides. Olulisim väljund staabielemendi tegevusest on NATOs Eesti kohta olukorrateadlikkuse tõstmine ja hoidmine.

Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas, Slovakkias ja Ungaris asuvad NATO peakorteri staatuses olevad staabielemendid alluvad Poolas, Szczecinis asuvale kirdekorpusele ning Rumeenia ja Bulgaaria staabielemendid Napolis asuvale ühendsõjakeskusele.

Fotod: https://pildid.mil.ee/picture.php?/454141/category/59541

Keri üles