Jäta menüü vahele

Õhuvägi sai aastapäevaks uue ülema

Õhuvägi tähistas täna väeliigi 103. aastapäeva piduliku rivistusega Ämari lennubaasis, kus silmapaistvatele teenistujatele anti üle ergutused ning õhuväe ülem brigaadikindral Rauno Sirk andis õhuväe juhtimise üle kolonel Toomas Susile.

Brigaadikindral Sirk meenutas rivistusel peetud kõnes viimaste aastate olulisemaid õppusi ja väljakutseid õhuväe koosseisule ning tänas kõiki õhuväelasi tehtud töö eest.

Õhuväe uus ülem kolonel Toomas Susi täitis oma eelmises teenistuskohas toetuse väejuhatuse ülema rolli, samuti on ta teeninud õhuväe staabi operatiiv- ja väljaõppeosakonna ülemana, lennubaasi staabiülemana ja NATO ühendväejuhatuse staabis vanemstaabiohvitserina. Ta on lõpetanud Eesti riigikaitseakadeemia, läbinud ohvitseri II ja III taseme sõjaväelise väljaõppe USA Air Force Universitys ning teeninud kaitseväes 1994. aastast.

Eesti õhuvägi loodi 21. novembril aastal 1918 – vaid nädal enne Vabadussõda, kuid kokkuleppeliselt tähistatakse õhuväe aastapäeva igal aastal 20. juulil, seda eelkõige lennuilma tõttu.

Eesti õhuvägi kontrollib riigi õhuruumi ning tagab strateegiliste objektide õhukaitse. Õhuväe prioriteet on õhuseire ja vastuvõtva riigi toetuse osutamine, õhuvägi vastutab kõikide õhuoperatsioonide eest Eestis.

Fotod

Keri üles