Jäta menüü vahele

Operatsiooni Inherent Resolve sõjalise nõustamise grupi ülem külastas Eesti kaitseväelasi Iraagis

Kolmapäeval, 7. novembril külastas operatsiooni Inherent Resolve sõjalise nõustamise grupi ülem brigaadikindral Michael Ecker Eesti kaitseväelaste paiknemisala Erbili baasis Iraagis, kus ta sai ülevaate eestlaste töökorraldusest, olmetingimustest ja julgeolekumeetmetest.

„Eestlaste linnaku turvalisuse suurendamiseks on siseterritoorium liigendatud betoonist kaitsevallidega, lisaks on õhuohu eest varjumiseks kogu isikkoosseisule piisav arv kindlustatud rajatisi,“ ütles Eesti kontingendi vanem kolonelleitnant Vladimir Kolotõgin.

Visiidi käigus andis kolonelleitnant Kolotõgin brigaadikindral Eckerile ülevaate eestlaste töökorraldusest, elutingimustest ja linnaku julgeolekumeetmetest. Samuti andis Estcoy-19 ülem major Priit Lillemets ülevaate kompanii võimekusest ja ülesannetest Iraagis.

Brigaadikindral Ecker tunnustas Eesti kaitseväelaste olulist panust operatsiooni Inherent Resolve eesmärkide toetamisel nii sõjalise nõustamise grupi koosseisus kui Erbili baasi ja oluliste liikumiste julgestusüksusena. „Kohe kui nägin, et Eesti kaitseväelased on Iraagis, teadsin, et tegu on professionaalsete kindlakäeliste võitlejatega, kellele saab kindel olla,“ ütles brigaadikindral Ecker, viidates Eesti kaitseväe positiivsele rahvusvahelisele kuvandile. Ta lisas, et muljet avaldasid talle ka Eesti üksuse hea huumorimeel ja füüsiline vorm.

Sõjalise nõustamise grupp on operatsiooni Inherent Resolve ülema alluvuses operatiivtasandi üksus. Iraagi Eesti kontingenti kuuluvad staabiohvitserid ja allohvitserid sõjalise nõustamise grupis, jalaväekompanii Estcoy-19 ja rahvuslik toetusüksus. Sõjalise nõustamise grupi koosseisus panustavad Eesti kaitseväe staabiohvitserid ja allohvitserid koostöös liitlastega Iraagi riigikaitsesüsteemi ülesehitamisse, nõustades igapäevaselt kohalike julgeolekujõudude võtmeisikuid.

Ameerika Ühendriikide juhitava operatsiooni Inherent Resolve eesmärk on nõustada ja toetada Iraagi kohalikke julgeolekujõudusid riigikaitsesüsteemi ülesehitamisel, et nad suudaksid iseseisvalt alistada islamiäärmuslikke rühmitusi ning tagada riigis rahu ja stabiilsust. Islamiäärmuslus ohustab turvalisust Euroopas ja kogu maailmas. Eesti kaitseväe kontingent panustab operatsioonile alates käesoleva aasta aprillist. Eesti näitab oma osalemisega, et on valmis toetama oma liitlaseid ning panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa ja NATO liikmesriikide jaoks.

FOTOD

Keri üles