Jäta menüü vahele

Õppus Swift Response 23 toob Eestisse liitlaste õhudessantüksused

Sel nädalal algas Eestis Ameerika Ühendriikide poolt juhitud õppus Swift Response 23, mille raames harjutavad Eesti kaitsevägi ja liitlased liitlasvägede ja varustuse kiiret siirmist Eestisse.

„Õppuse käigus toimuvad erinevad õhudessantoperatsioonid, mille eesmärgiks on eelkõige liitlaste kiire siirmine ja seejärel koheselt määratud ülesannetega alustamise harjutamine,“ ütles õppuse Swift Response 23 Eesti juhtstaabi ülem kolonel Viktor Kalnitski. „Eesti kaitseväe poolelt on meie jaoks siinjuures oluline vastuvõtva riigi toetuse tegevuste harjutamine – liitlaste vastuvõtu igakülgne tagamine ja julgestamine ning erinevate õhu-ja maismaaoperatsioonide koordinatsioon ja korraldamine.“

Eestis osaleb õppusel kokku pea 1500 kaitseväelast Poolast, Ameerika Ühendriikidest, Tšehhi Vabariigist, Suurbritanniast, Lätist ja Eestist. Suuremahulise õhudessantoperatsiooni käigus hüppavad sel nädalal Nurmsi lennuväljale pea 600 õhudessantväelast Poolast, Suurbritanniast ja Tšehhist.

Eestis toimuvatesse tegevustesse on kaasatud erinevad kaitseväe üksused ning Kaitseliidu Kirde-, Põhja- ja Lääne maakaitseringkond.

Õppuse vältel võib Eesti õhuruumis märgata liikumas tavapärasest rohkem liitlaste õhuvahendeid – sealhulgas nii helikoptereid kui suuremaid transpordilennukeid. Õppuse aktiivsete tegevuste faas lõppeb Eestis 14. mail.

Swift Response 23 on 7.-20. maini toimuv USA Euroopa ja Aafrika maavägede rahvusvaheline õppus, mille tegevused toimuvad samaaegselt Eestis, Hispaanias ja Kreekas. Õppus on osa USA suurõppuse Defender 23 raamistikust ning see on seotud ka Poola õppusega Anakonda 23.

Keri üles