Jäta menüü vahele

Õppust Okas väisasid NATO kirdekorpuse esindajad

Sel nädalal toimuva välkõppusega Okas tutvusid ka Poolas paikneva NATO kirdekorpuse esindajad, kes said ülevaate õppuse käigust ja Eesti mobilisatsiooniprotsessist.

„On väga oluline olla kohal sellise õppuse ajal. Eesti, Läti, Leedu ja ja Poola kuuluvad meie vastutusalasse ning võimekus jõuda ükskõik millisesse punkti oma vastutusalas väga lühikese etteteatamisega, tuvastamaks võimalik toetuse vajadus, on meile väga oluline. Selles mängivad olulist rolli ka riikides paiknevad NATO staabielemendid,“ ütles kirdekorpuse staabiülema asetäitja toetuse alal brigaadikindral Dariusz Zuchowski. „Lisaõppekogunemine OKAS annab suurepärase ülevaate Eesti mobilisatsiooniprotsessist, mille viib läbi kaitsevägi, kuid milles on ka teisi olulisi osapooli, näiteks siseministeerium. Õppuse jooksul nägime väga hästi organiseeritud mobilisatsiooniprotsessi, kuid olulisim on reservväelaste pühendumus ja valmisolek”, lisas kindral Zuchowski.

Kirdekorpuse kolmeliikmeline meeskond väisas reservõppekogunemist kaitseväe juhataja asetäitja, kindralmajor Indrek Sireli kutsel. Visiidi käigus külastasid kirdekorpuse esindajad 1. ja 2. jalaväebrigaadi ning mobilisatsioonidepoosid.

Lisaõppekogunemise Okas 2019 eesmärk on valmiduskontroll, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemiseni. Käimasoleva õppusega kutsuti lisaõppekogunemisele esmakordselt mitu üksust järjestikustel päevadel, kokku sai kutse rohkem kui 2200 reservväelast.

Keri üles