Jäta menüü vahele

Järelvaadatav: kaitseväe 102. aastapäeva tähistamine Eesti sõjamuuseumis

Kaitseväe 102. aastapäeva puhul toimus Eesti sõjamuuseumis pidulik tänuüritus, kus kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ja Riigikaitse Edendamise Sihtasutus tunnustasid kaitseväe parimaid ohvitsere ja allohvitsere.

Aasta ohvitseri ja aasta allohvitseri valimine on seni suurim eraalgatuslik tunnustus kaitseväelastele. Statuudi kohaselt võib iga kaitseväelane teha ettepanekuid oma kolleegide, ülemate ja alluvate hea teenistuse tunnustamiseks, kus aasta ohvitseri ja allohvitseri tiitli pälvinu saab Riigikaitse Edendamise Sihtasutuselt 3200 euro suuruse preemia.

Kaitseväe aastapäeva tähistatakse 16. novembril, sest just sellel kuupäeval 1918. aastal otsustas Ajutine Valitsus kutsuda riigi kaitseks kokku vabatahtlikest koosneva rahvaväe. Samas kuulutati välja ohvitseride, arstide ja sõjaväeametnike sundmobilisatsioon. Rahvusväeosades teeninud pidid ilmuma samanumbrilistesse väeosadesse. See otsus oli esimene käsk vaba Eesti kaitsejõududele.

Keri üles