Jäta menüü vahele

Pioneeride erialakursus lõpetati näidislõhkamisega

1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni kolm nädalat kestnud erialakursus sai reedel uhke lõpu näidislõhkamise näol, mille käigus nägid pataljoni ajateenijad tankimiinide, kaitselaengute ja külgmiinide lõhkamist.

Pioneeripataljoni teenistujad omandasid kolme nädala pikkuse erialakursuse jooksul tehnilised ja taktikalised teadmised sellest, kuidas tankimiinid, kaitselaengud ja külgmiinid lahinguväljal toimivad. Samuti õppisid sõdurid neid vahendeid korrektselt ning ohutustehnikat järgides üles seadma.

„Sellise näidislõhkamise eesmärk oligi näidata sõduritele, millise efekti need vahendid lahinguväljal päriselt annaksid. Paar nädalat on õpitud, millised on nende relvade tehnilised andmed ning kuidas neid lahinguväljal üles seada. Nüüd said nad oma silmaga näha, kuidas need toimivad,“ ütles pioneerikompanii veebel vanemveebel Tauno Lestmann.

Selleks, et õpitut ka praktikas näha, seati üles erinevad sihtmärgid, mille peal lõhkekehade mõju katsetada. Näiteks pandi soomustatud sõiduki all plahvatama tankimiin ning kaitselaengute läbistamisvõimet demonstreeriti haagise peal. Samuti sai näha, kuidas külgmiin metalli läbistab.

Pioneeripataljon on toetava loomuga üksus, mille eesmärk on raskendada maastikul vastase üksuste liikumist ja tagada oma üksuste liikuvus ja varjerajatised. Selleks, et vastase liikumist tõkestada või peatada, kasutavadki pioneerid oma tegevuses lõhkekehi.

Fotod

Keri üles