Jäta menüü vahele

Poola õhuväelased said missioonimedalid

Kolmapäeval, 28. veebruaril toimus Ämari lennubaasis pidulik õhuturbe missiooni medalitseremoonia, kus Balti riikide õhuruumi valvanud Poola õhuväelased said eduka teenistuse eest missioonimedalid. Ämari lennubaasi remondiga seoses valvavad nüüdsest Saksa õhuväelased Balti õhuruumi Lätis asuvast Lielvarde lennubaasist.

„Habras julgeolekukeskkond nõuab NATO heidutuse ja kaitse pidevat tugevdamist. Me peame jätkama tööd uute kaitsekavade rakendamisel. See tähendab vajalike vägede määramist, uute võimete arendamist ning meie juhtimisstruktuuride kohandamist. NATO õhuturbemissioon on tegutsenud Ämarist juba 10 aastat, mis on selge tunnistus NATO otsusekindlast valmisolekust kaitsta Läänemere piirkonnas oma liitlasriikide õhuruumi ja kaitsta iga liitlast. See on Poolal teine kord osaleda õhuturbemissioonil Ämaris. Tänan kolonelleitnant Michał Zlochi ja Poola kontingenti Orlik 12 professionaalsuse ja pühendumise eest selle missiooni edukal läbiviimisel,“ ütles oma sõnavõtus kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.

Selleks, et tagada 2010. aastast kasutuses oleva lennuraja jätkuv ohutus ning vältida lennutegevuse ootamatut katkestust tuleb lennuliiklusala katendeid ja tehnilisi kommunikatsioone plaaniliselt remontida. Lennuraja remont kestab 2024. aasta märtsist oktoobrini, selleks ajaks kolivad Balti õhuturbe hävitajad Lätisse Lielvārde lennubaasi ning Ämaris maanduvad üksnes liitlaste helikopterid. Eesti õhuväe lennuvahendid kolivad remondi ajaks Pärnu lennuväljale. Peale remonti naasevad NATO liitlaste ja Eesti lennuvahendid jälle Ämarisse.

“Koostöö Poola kontingendi ülemaga ja kogu üksusega on olnud Ämari lennubaasi ja kogu õhuväe jaoks hea. Oma ülesande tagada Eesti ja ühtlasi NATO õhuruumi puutumatus on nad täitnud äärmiselt eeskujulikult. Poolakatelt võtab ülesande täitmise üle Saksa kontingent, kuid Ämari lennuvälja remonttööde tõttu paikneb nende õhuturbe lennuüksus Lätis Lielvarde lennubaasis, samas sakslaste missiooni toetavad elemendid saavad jätkuvalt paiknema ka Ämaris,” ütles Ämari lennubaasi ülem kolonelleitnant Maanus Nigul.

Põhja-Atlandi Nõukogu otsuse kohaselt valvavad NATO liikmesriikide õhujõud Eesti, Läti ja Leedu õhuruumi rotatsiooni korras alates 29. märtsist 2004. aastal, kui Balti riigid said NATO liikmeks. 2012. aasta Chicago tippkohtumise raames pikendas Põhja-Atlandi Nõukogu Balti riikide õhuturbe missiooni määramata ajaks.

NATO õhuturbe teine lennusalk baseerub Šiauliai lennubaasis Leedus, kus õhuruumi valvavad Belgia õhuväelased hävituslennukitega F-16 ja Prantsusmaa õhuväelased hävituslennukitega Mirage 2000.

Fotod

Keri üles