Jäta menüü vahele

Reservohvitserid jagasid liitlastele lisaõppekogunemiste kogemusi

Reservohvitseride kogu (EROK) esindus jagas möödunud nädalal Šotimaal Edinburghis liitlasriikide reservohvitseridele Eesti õppekogunemiste kogemusi ning arutas reservohvitseride järelkasvu küsimusi.

„Eesti viimaste aastate lisaõppekogunemised on tekitanud rahvusvahelises reservohvitseride kogukonnas elavat huvi ning näitavad, et ajateenistus on väikeses riigis laiapindse riigikaitse peamisi alustalasid,“ ütles EROKi vanematekogu esimees ja rahvusvahelise reservohvitseride organisatsiooni CIOR asepresident kolonelleitnant Toomas Luman. „Samas on õiguslikud küsimused, koostöö tööandjatega ning reservväelaste tasustamine teemad, mis mõjutavad reservväelaste motivatsiooni ning riigi võimalusi neid riigikaitsesse kaasata kõigis maades,“ lisas ta.

EROKi esimehe major Andre Lillelehe sõnul on pingestuv julgeolekuolukord kogu maailmas pannud paljusid riike oma senist reservväe poliitikat ümber vaatama. „CIOR tegutseb selle nimel, et arusaamad reservväelaste kaasamisest muutuks NATO liikmesriikide seas ühtsemaks, CIORi raames on reservväelastel hea võimalus õppida teiste riikide kogemustest ning viia reservväelaste teemad NATO sõjalise juhtkonnani,“ ütles major Lilleleht.

NATO reservjõudude komitee (NRFC) koguneb kaks korda aastas, et koordineerida CIORil ja NATO sõjalise juhtkonnaga riikide tegevust reservvägede valdkonnas.

Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) on sel aastal koos Ühendkuningriigiga rahvusvahelise reservohvitseride konföderatsiooni kaas-eesistuja. Sel suvel võõrustas Eesti CIORi kongressi, militaarvõistluse ja seminaride raames enam kui 700 reservväelast 26 riigist.

1948. aastal loodud rahvusvaheline reservohvitseride konföderatsioon CIOR (Confédération Interalliée des Officiers de Réserve) on suurim reservohvitseride esindusorganisatsioon maailmas, mis ühendab pea miljonit reservväelast 36 riigist. Organisatsiooni peamised ülesanded on NATO nõustamine ja toetamine reservteenistuse küsimustes, reservväelaste esindamine suhetes tööandjatega ning reservohvitseride professionaalne arendamine.

1997. aastal asutatud Eesti Reservohvitseride Kogusse kuulub täna üle 450 reservohvitseri erinevatelt elualadelt.

Keri üles