Jäta menüü vahele

Reservohvitserid said õppuse Kevadtorm ajal kätte lipniku auastmetunnused

Täna said õppusel Kevadtorm 84 reservohvitseride kursuse lõpetanud ja Eesti Vabariigi presidendi poolt ohvitseriks ülendatud ajateenijat kätte lipniku auastmetunnused.

„Mul on suur rõõm ja au anda ohvitseri auaste ajateenistuses olevatele sõduritele,“ ütles diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm. „See on üks asi, mida oleme sellel aastal muutnud. Sõdur peab saama oma auastme kätte juba ajateenistuse jooksul ning pole paremat ajahetke anda reservohvitserile kätte auaste, kui Kevadtormi lahingute ajal.“

Lipnik on kaitseväe reservohvitseri esimene auaste, mille omandamiseks läbisid ajateenijad Kaitseväe Akadeemias kahest moodulist koosneva kaheksanädalase reservohvitseride kursuse ja seejärel teenistuspraktika. Reservohvitseride kursuse esimese mooduliga anti ajateenijatele ühtsed alusteadmised taktikast ja juhtimisest vastastikuseks arusaamaks lahinguruumis. Teise mooduliga spetsialiseerusid õppurid ühele kümnest erialast, mille väljaõppe viisid läbi erialakoolid ja struktuuriüksused.

Üheks reservohvitseriks, kes sai täna pataljoni ülemalt lipniku auastme, on pioneeripataljoni toetuskompanii ülema abi lipnik Hugo Puusepp. „Lipniku auaste tähendab minu jaoks, et tööd tuleb kõvasti juurde,“ ütles lipnik Puusepp. „Vastutus Vabariigi ees on samuti suurem, kuid see on minu jaoks suur auasi. Lipnik ennekõike juhib ning peab olema eeskujuks teistele.“

Kõik reservväelastest lipnikud, kes on omandanud kõrghariduse, võivad tulevikus saada ka nooremleitnandi auastme. Selleks peavad nad aktiivselt osalema õppekogunemistel, mis annavad neile praktilist kogemust sõjaväelise juhina ning kui nende sooritused on positiivsed, saab neile taotleda järgmist kõrgemat auastet.

12. mail välja antud presidendi käskkirjaga lipniku auastme saanud reservväelased on määratud 1. ja 2. jalaväebrigaadi kui ka teiste kaitseväe üksuste sõjaaja koosseisu.

 

Fotod

Keri üles