Jäta menüü vahele

Riigikaitsjate read täienesid 41 parameedikuga

Täna lõppes Ämaris kaitseväe meditsiini väljaõppekeskuses pilootkursus täiesti uue õppekava alusel parameediku eriala omandamiseks. 41 kursuse edukalt lõpetanud õppuri hulgas oli 1 tegevväelane õhuväest ning 40 ajateenijat erinevatest väeosadest üle Eesti.

„Suured ja kangelaslikud teod koosnevad alati väiksematest tegudest ning teinekord kipume alahindama nende väikeste tegevuste väärtust. Ärge unustage, et kõik need väikesed aga olulised asjad, mida te siin kursusel unepealt tegema õppisite, võivad ühel määraval hetkel päästa kellegi elu,“ ütles õppureid lõpurivistusel õnnitlenud toetuse väejuhatuse Ämaris paikneva üksuse kaplan, kapten Mihkel Madalvee.

Kaheksa nädalat väldanud intensiivsel parameediku erialakursusel õpiti meditsiinilist abi osutama lahingutes või muudes kriisiolukordades kannatada saanutele. Kursuse lõpetanud suudavad pakkuda elupäästvat esmaabi ning evakueerida kannatanuid järgmise tasandi meditsiiniabi pakkujani. Kursuslaste oskused hõlmavad endas nt elustamist, kannatanu jäsemete lahastamist, haavade hooldust ja sidumist, tilkinfusiooni paigaldamist ning muud olulist.

Parameediku erialakursusele saamise eelduseks oli juba varasemalt oma koduväeosas läbitud ettevalmistav laskur-sanitari erialakursus. Kursuse lõpetamiseks pidi iga õppur läbima teenistuspraktika Tallinna kiirabis ning näitama omandatud oskuseid nädala pikkuse pingelise väliõppuse käigus, mille järel lubati kursuslased lõpueksamile. Peale lõpetamist lähevad värsked parameedikud tagasi oma koduväeosadesse, kus võivad edaspidi teenida pataljoni meditsiiniüksuse sidumispunktide ja evakuatsioonimeeskondade koosseisus.

Parimale kursuse lõpetajale, nooremseersant Kuldar Ennikale 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljonist, andis toetuse väejuhatuse tervisekeskuse ülem kolonelleitnant Oleg Novikov tunnustusena üle nimelise tääknoa.

Meditsiini väljaõppekeskus on Ämaris asuv kaitseväe toetuse väejuhatuse tervisekeskuse allüksus, mille ülesandeks on kaitseväe meditsiinialase väljaõppe läbiviimine. Lisaks parameedikutele koolitatakse meditsiini väljaõppekeskuses rühmaparameedikuid, samuti toimuvad seal missiooniüksuste meditsiinikursused.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59783

Keri üles