Jäta menüü vahele

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmed külastasid kaitseväe diviisi juhitud õppust Decisive Lancer 2023

Neljapäeval, 23. novembril andis kindralmajor Veiko-Vello Palm Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmetele väljasõiduistungi käigus ülevaate nii kaitseväe diviisi arengutest kui ka staabiõppusest Decisive Lancer 2023.

“Oleme lühikese aja jooksul saavutanud palju. Olen igati nõus sellega, et diviisi ei loodud tühja koha peale, kasutan võimalust ja tänan asjaomaseid komisjoni liikmeid nende panuse eest meie tänasesse arengu saavutustesse,” ütles kindralmajor Palm. “Decisive Lancer on hea näide asutustevahelise koostöö arenguvõimalustest, seda eriti riigikaitses. Maakaitseringkonnad, diviis , politsei ja piirivalve, pääste ja kohalikud omavalitsused on kõik osa laiapindsest riigikaitsest. Diviisi kui struktuuriüksuse loomise vajalikkust näeme kaitseväes juba täna, kus diviis osaleb NATO Kirdekorpuse ja ka Ameerika Ühendriikide 5. korpuse juhitud õppustel.“

Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu sõnul on kaitseväe diviisi, kaitseliitlaste ehk maakaitsjate, päästjate ja politseinike õppus Decisive Lancer (Otsustav Odamees) suurepärane näide laia riigikaitse toimimise harjutamisest hübriidrünnakute tingimustes kui on otsene agressioonioht.

Staabiõppusel Decisive Lancer 2023 harjutatakse maakaitse juhtimisstruktuuri toimimist ning maakaitse ringkondade maakaitse-, sisekaitse- ja sõjaliste tegevuse täitmist eesmärgiga täpsustada võimalikud ülesanded ja vajalikud võimekused. Maakaitseringkondade staabid on võtmetähtsusega elemendid riigi erinevate jõustruktuuride omavahelise tegevuse koordineerimiseks kohalikul tasandil. Esmakordselt olid maakaitseringkondade staabid sarnaste õppuste raames põhitreenitavateks 2021. aastal toimunud õppusel Decisive Lancer. Kokku osaleb õppusel ligi 350  inimest.

Diviis on kaitseväe suurim maismaa struktuuriüksus, mis tegutseb kaitseväe juhataja vahetus alluvuses. Tegemist on sõjaaja üksuse ja alaliselt tegutseva struktuuriüksusega, mille põhiülesanne on oma vastutusalas planeerida ja teostada koosseisus olevate ja ajutiselt allutatud üksustega, sealhulgas välisriigi relvajõudude üksustega, sõjalisi operatsioone. Kaitseväe diviis täidab Eesti sõjalises kaitses kahte peamist eesmärki – seob omavahel maakaitseringkondade, brigaadide ja teiste väeliikide lahingud ning on ühenduslüli liitlaste ja nende sõjaliste võimete vahel.

 

FOTOD 

Keri üles