Jäta menüü vahele

Sajad kaitseväelased lihvisid õhuvastase mõjutamise oskust

Sellel nädalal Rutja rannikul toimunud õhutõrjepataljoni korraldatud lahinglaskmiste harjutus andis sadadele kaitseväelastele, kaitseliitlastele ja reservväelastele võimaluse oma õhuvastase mõjutamise oskust lihvida.

„Õhuvastase mõjutamine on maismaal liikuva vastase vastu võitlemisega võrreldes mõnevõrra erinev ja ka keerulisem. Kaugus, kõrgus, kiirus, suund, tuul, päike, pilved – kõik faktorid tuleb arvesse võtta. Minu hinnangul läks harjutus korda – väärtuslik kogemus on omandatud ning ka reeglina maavastasega võitlevad kuulipildurid said hea sissejuhatuse õhutõrjujate mõttemaailma,“ ütles laskmiste eest vastutav kapten Egon Tangsoo.

Neli päeva kestnud harjutusel said oma oskust lihvida nii õhutõrjekahuri ja Mistral raketisüsteemi meeskonnad kui ka raskekuulipilduja Browning operaatorid. Esmaspäeval harjutasid peatselt reservteenistust alustavad õhutõrjepataljoni kahuripatarei ajateenijad, teisipäeval jätkasid 2. jalaväebrigaadi õhutõrjepataljoni kahuripatarei reservväelased. Kolmapäeval mõjutasid õhusihtmärke raskekuulipildujast Browning Kalevi jalaväepataljoni, staabi- ja sidekompanii, suurtükiväepataljoni ja Scoutspataljoni kaitseväelased ning Kirde maakaitseringkonna kaitseliitlased. Neljapäeval hävitasid õhus liikunud mehitamata õhusõidukeid Mistari raketisüsteemist Kaitseväe Akadeemias õhutõrje eriala omandavad ohvitserid ja allohvitserid ning reservväelane.

Fotod

Keri üles