Jäta menüü vahele

Scoutspataljoni üksused lihvivad järgmisel nädalal Lätis oskusi

Üle nädala kestva õppuse esimeses faasis liiguvad üksused koos tehnikaga homme ja ülehomme Eestist Lätti. Õppuse aktiivne faas algab 23. aprillil, kui nelja päeva jooksul harjutatakse lahinglaskmiste raamistikus soomusjalaväekompaniide kaitsvaid ning ründavaid tegevusi.

„Õppuse korraldamine on esitanud kaks peamist väljakutset. Soovime lõimida kõik üksused pataljoni raamistikus ühendrelvaliigi laskmiseks ning teisalt luua laskvale isikkoosseisule võimalikult realistlik situatsioon selliselt, et ülematel oleks piisavalt väljakutseid, kuid ohutustehnika ei kannataks,“ ütles Scoutspataljoni väljaõppeülem major Mattias Puusepp eesootava õppuse raskuspunkte kirjeldades. „Kuna õppusele on kaasatud tavapärasest rohkem lahingtoetusüksusi, siis ootan ennekõike seda, et jalaväekompaniide ülemad suudaksid need üksused oma lahingplaani lõimida selliselt, et nende manöövrid oleksid toetatud ja osalejad saaks hea koostöökogemuse ning oskuse lahingtoetusüksusi kasutada,“ lisas major Puusepp.

Soomusjalaväekompaniide tegevust toetavad õppusel Belgia lahingugrupi tankitõrje-, pioneeri- ning miinipildujaüksus, Viru jalaväepataljoni miinipildujarühm ja õhutõrjepataljoni kaitseväelased. Meditsiinilise toetuse tagab tagalapataljoni meditsiinirühm ning lahinglaskmiste korraldamist toetab ka toetuse väejuhatuse sihtmärgimeeskond.

Kaitseväe tehnikast on õppusele kaasatud Scoutspataljoni lahingumasinad CV-9035,  soomustransportöörid Sisu ning pioneeritank ja sillatank. Belgia kontingent viib Adažisse lahingumasinad Piranha ning pioneeri- ja sillatanki. Kokku võtab õppusest osa ligi 500 Eesti ja üle 100 Belgia kaitseväelase.

Õppusel osalevate üksuste kolonnid liiguvad Lätti 20. ja 21. aprillil marsruudil Tapa-Mäo-Paide-Pärnu-Ikla-Kadaga.

Keri üles