Jäta menüü vahele

Scoutspataljoni ülem ja diviisi veebel külastasid Eesti kontingenti Iraagis

Sel nädalal külastasid Erbili õhuväebaasis operatsioonil Inherent Resolve teenivaid kaitseväelasi Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Ranno Raudsik ja Eesti diviisi veebel staabiveebel Andreas Rebane.

„Ma ei kahelnud, et suuresti C-kompanii sõduritest koosnev Estcoy-20 hoiab Iraagis Eesti lipu kõrgel nagu nad tegid seda eelnevatel missioonidel, erinevatel õppustel ja võistlustel ning igapäevases teenistuses Eestis. Siin saime me kinnitust, et Eesti vormikandjate töökvaliteet on kõrgelt hinnatud ka meie liitlaste poolt,“ ütles kolonelleitnant Ranno Raudsik ja lisas, et juba neli kuud Iraagis teenivate sõdurite töötahe ja moraal on hoolimata Iraagi kuumusest kõrge.

Kahepäevase visiidi raames vastasid külalised kontingendi sõdurite küsimustele, mis puudutasid nii teenistust operatsioonipiirkonnas kui ka Eesti kaitseväe arenguid. Kompanii ülem major Edgar Pau tutvustas kompanii peamisi ülesandeid ning Estcoy-20 sõdurid korraldasid oma oskuste ja taktika tutvustamiseks isikukaitseoperatsiooni Erbili linnas. Samuti kohtusid Scoutspataljoni ülem ja diviisi veebel Erbili õhuväebaasi teenistust ja julgeolekut korraldavate liitlasüksuste ülematega ning rahvusvahelisse sõjalise nõustamise gruppi kuuluvate Eesti kaitseväelastega.

„Igapäevaselt teeme me koostööd kaheteistkümne rahvusega, kes panustavad operatsiooni õnnestumisse kas nõunikena või nõunike tööd tagavate isikukaitseoperatsioonide korraldavate üksustena. Eesti sõdurite pühendumus ja professionaalsus püsib laitmatu ja eeskujulik juba kolmandat rotatsiooni järjest. Aga mul on hea meel näha ka seda, et nad alati tahavad saada veelgi paremaks, küsivad tagasisidet, on avatud ja ülimalt koostööaltid,“ ütles Ameerika Ühendriikide poolt juhitava operatsiooni sõjalise nõustamise grupi ülema asetäitja kolonel Thurman McKenzie.

Operatsioonil Inherent Resolve teenib Iraagis kokku ligikaudu 110 Eesti kaitseväelast, kes on jaotatud kolme allüksusesse: sõjalise nõustamise grupis teenivad staabiohvitserid ja allohvitserid, jalaväekompanii Estcoy-20 ning rahvuslik toetusüksus.

Ameerika Ühendriikide juhitava operatsiooni Inherent Resolve eesmärk on nõustada ja toetada Iraagi kohalikke julgeolekujõudusid riigikaitsesüsteemi ülesehitamisel, et nad suudaksid iseseisvalt alistada islamiäärmuslikke rühmitusi ning tagada riigis rahu ja stabiilsust. Islamiäärmuslus ohustab turvalisust Euroopas ja kogu maailmas. Eesti kaitseväe kontingent panustab operatsioonile alates eelmise aasta aprillist ja osalemise mandaadi suurus on 110 kaitseväelast. Oma osalusega näitab Eesti, et on valmis toetama oma liitlaseid ning panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa ja NATO liikmesriikide jaoks.

Fotogalerii

Keri üles