Jäta menüü vahele

Scoutspataljoni ülem külastas Iraagis teenivat Eesti üksust

Sel nädalal külastas Scoutspataljoni ülem koos pataljoni veebli ja kaitseväe kaplaniga Iraagis Erbili õhuväebaasis koalitsioonivägede koosseisus rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve osalevat Eesti kaitseväe sihtüksust.

„Uude operatsioonipiirkonda saabumisel on esimese üksuse roll äärmiselt oluline, kuna tuleb luua head suhted liitlastega ja näidata milleks on eestlased võimelised. Esimese üksuse töö kvaliteet määrab paljuski ära liitlaste ja kohalike suhtumise Eesti sõduritesse, meile antavad ülesanded ja meie usaldusväärsuse järgnevateks rotatsioonideks,“ ütles Scoutspataljoni ülem, kolonelleitnant Ranno Raudsik sihtüksuse ülesande olulisusele ja vastutusrikkusele rõhudes.

Kolonelleitnant Raudsik lisas, et Scoutspataljoni baasil moodustatud Estcoy-18 on saanud esimese üksusena kõigi oma ülesannetega väga hästi hakkama ning pälvinud sellega kiidusõnu samal operatsioonil teenivate liitlasüksuste poolt. Liitlassõdurite tunnustavate sõnade taga on pataljoni ülema sõnul aga läbi arvukate välisoperatsioonide tõestatud Eesti sõdurite motiveeritus, rahulikkus ja enesekindlus, koos kõrge professionaalsusega.

Visiidi käigus kohtuti Erbili õhuväebaasis paikneva kõrgema koalitsioonivägede sihtüksuse Elkhound ülema major  Carl C. Sanford’iga, et arutada kohapeal valitsevat olukorda ning üksuste ülesandeid Iraagis ja Kurdistani piirkonnas, räägiti koostöö teemadel ning vaadati üle tulevikuplaanid. Külastuse põhirõhk aga oli kohtumisel Eesti üksusega – nii pataljoni ülem kui pataljoni veebel rääkisid sõduritega nende teenistusest ja arenguplaanidest, arutasid välisoperatsiooni üksikasju ja seni saadud kogemusi, vastasid sõdurite küsimustele ning tutvusid võitlejate teenistuskohustuste ja välisoperatsioonil kasutatava varustusega. Samuti tutvustasid sõdurid delegatsioonile üksuste väljaõppeala Erbili lähistel, mille käigus demonstreeriti ka üksuste poolt tehtavate isikukaitseoperatsioonide korralduslikku poolt linnastatud aladel.

Aprillis Iraaki välisoperatsioonile suundunud kaitseväe sihtüksuse Stone koosseisu kuuluvad Scoutspataljoni baasil komplekteeritud jalaväekompanii Estcoy-18 ja tagalaüksusena rahvuslik toetuselement. Jalaväekompanii ülesanneteks on baasikaitse- ja kiirreageerimisvõime tagamine ning isikukaitseoperatsioonide korraldamine peamiselt Põhja-Iraagis Kurdistani regioonis.

Eesti kontingent võttis Iraagis tegevuse üle Hollandi üksuselt, mis täitis operatsioonil varasemalt kaheksa aasta vältel samu ülesandeid. Sihtüksusel Stone on praeguseks teenitud ligikaudu viis kuud esimesest kuue kuu pikkusest rotatsiooniperioodist. Oktoobris võtab Eesti kontingendi ülesanded Iraagis üle järjekorras teine rotatsioon, mis koosneb Scoutspataljoni baasil komplekteeritud jalaväekompaniist Estcoy-19 ja tagalaüksusena rahvuslikust toetuselemendist.

Ameerika Ühendriikide juhitud operatsiooni Inherent Resolve eesmärk on nõustada ja toetada kohalikke julgeolekujõudusid võitluses islamistliku rühmitusega Daesh, et luua tingimused edasiseks julgeolekualaseks koostööks. Eesti näitab oma osalemisega, et on valmis toetama oma liitlaseid ning panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa ja NATO liikmesriikide jaoks.

Eesti panustab operatsiooni Inherent Resolve Iraagis taas alates aprillist 2023. Varem on Eesti osalenud Iraagis operatsioonidel Inherent Resolve, NATO Training Mission Iraq, NATO Mission Iraq ja Operation Iraqi Freedom.

FOTOD

Keri üles